Informace o projektu
Fyzioterapie u sportující populace - podpora excelentního studijního programu (PhysioSportProficiency)

Kód projektu
MUNI/ESPRO/0859/2023
Období řešení
7/2023 - 6/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

The current study of physiotherapy fully reflects the latest trends and needs of the field of physiotherapy and medical rehabilitation, but also strengthens the students profile in the field of physiotherapy in sports. The excellence of the study program lies in the fulfilment of the following goals of the graduate profile: prevention of movement pathologies, treatment of movement pathologies, prescription of physical activity for civilization diseases, prevention and treatment of sports-related injuries. Excellence is currently achieved both in teaching and in its fundamental conditions (working on pedagogical competences, improving professional clinical qualification of the team, internationalization). The aim of this project is not just maintaining the above already implemented high-quality standards of teaching but also their further development and continuous growth.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info