Katedry

Zaměstnanci


 Dlouhodobě mimo výkon práce

Projekty


Celkový počet projektů: 31


Předchozí 1 2 3 4 Další

PublikacePočet publikací: 43


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 97 43
Pedagogičtí pracovníci: 90 38
Profesoři: 4 1
Docenti: 14 4
Odborní asistenti: 41 19
Asistenti: 14 6
Lektoři: 17 8
Odborní a techničtí pracovníci: 4 0
Ostatní zaměstnanci: 6 5
Celkový počet externích pracovníků: 34 9
Celkový počet vyučujících: 124 49
zaměstnanců: 85 35
studentů: 22 10
externistů: 19 4
Celkový počet doktorských studentů: 62 22
z toho v kombinované formě: 9 2

platné ke dni 29. 9. 2020