Historie fakulty

 • 2023

 • 2022

  • Slavíme 20 let od založení fakulty.
 • 2021

  • Byl akreditován nový studijní program s názvem Fyzioterapie
  • Od května komunikována Věda a výzkum na fakultě pod značkou MUNI SPORT TRENDY
 • 2020

  • 1. 5. 2020 nastoupil do funkce děkan PhDr. Jan Cacek, Ph.D.
  • 5. 10. 2020 byla zahájena distanční povinná TV pro studenty MU z důvodu epidemiologické situace Covid-19

   

   

 • 2019

 • 2018

  • 1. 1. 2018 nastoupil do funkce děkan doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
  • Byly akreditovány nové studijní programy s názvy Tělesná výchova a sport, Osobní a kondiční trenér, Specializace ve zdravotnictví - obor Fyzioterapie.
 • 2017

  • V létě byl Akademickým senátem zvolen nový děkan doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
  • Konala se již jedenáctá International Conference on Kinanthropology "Sport and Quality of Life".
  • Byl změněn systém přijímacích zkoušek na FSpS: Namísto testu studijních předpokladů (TSP) se budou v roce 2018 konat oborové testy.
 • 2016

  • V únoru se v prostorách Fakulty sportovních studií konal již třetí ročník mezinárodního žonglérského setkání Brno Juggling Convention.
  • Fakulta se podílela na pořádání 7. ročníku mezinárodní konference Psychologie sportu v praxi.
  • Fakulta připravuje ve spolupráci se zahraničními univerzitami uvedení studijního oboru Management sportu v anglickém jazyce.
 • 2015

  • V roce 2015 získala fakulta novou akreditaci pro habilitační a profesorské řízení až do roku 2019.
  • V září se konal 4. ročník International Summer School of Combatives za účasti Lubomira Grochockého a Lyn Jehu.
  • V listopadu se uskutečnil již 10. ročník mezinárodní konference International Conference on Kinanthropology s podtitulem Sport and Quality of Life, konané pod záštitou Jihomoravského kraje a Masarykovy univerzity.
 • 2014

  • V lednu se konal v prostorách fakulty druhý ročník Mezinárodního žonglérského setkání Brno Juggling Convention.
  • Na půdě fakulty byla založena Česká asociace sportovních ekonomů a manažerů (ČASEM).
  • V listopadu se na fakultě uskutečnila první mezinárodní konference ekonomů a manažerů ve sportu - EMS 2014.
 • 2013

  • Letní škola bojových umění (Summer School of Combatives) 2013 za účasti Damona Umholtze z Philadelphie (USA).
  • Prezentace FSpS na Mezinárodním sportovním veletrhu Sport Life v Brně.
  • Inovace studijního programu tělesná výchova a sport se zaměřením na směr Rozhodčí kolektivních sportů podpořená z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
  • Byl zahájen proces hodnocení časopisu Studia sportiva pro účely indexace v databázi Scopus.
 • 2012

  • Fakulta oslavila 10 let od svého založení.
  • Začátkem s roku se v prostorách fakulty konal první ročník Mezinárodního žonglérského setkání Brno Juggling Convention.
  • Prezentace FSpS na Mezinárodním sportovním veletrhu Sport Life v Brně.
 • 2011

  • Konference Sport & Quality of Life proběhla poprvé v anglickém jazyce, od roku 2009 se koná jednou za 2 roky.
  • Fakultě byla udělena akreditace pro řízení k jmenování profesorem v oboru kinantropologie s platností do října 2015.
 • 2010

  • 1. ledna 2010 nastoupil doc. Mgr. Jiří Nykodým Ph.D. do funkce děkana.
 • 2009

  • Na podzim roku 2009 se fakulta přestěhovala do nově vybudovaného Univerzitní kampusu Brno-Bohunice. FSpS získala pavilony A33 a A34 a v nich nové prostory o celkové ploše 10 610 m2, z toho 2005 m2 ve sportovních halách. Studenti, pedagogové i zaměstnanci školy dostali zázemí v moderních učebnách, tělocvičnách, kancelářích a laboratořích, které podstatně změnily podmínky pro studium, pedagogickou i vědeckou činnost.
  • V létě 2009 byla vypsána volba nového děkana pro třetí řádné období. Na zasedání akademického senátu fakulty 19. října byl řádně zvolen doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
 • 2008

  • Na základě reorganizace navržené v roce 2007 vznikla katedra kineziologie, katedra společenských věd, katedra pedagogiky, katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě, katedra gymnastiky a úpolů, katedra sportovních her a katedra podpory zdraví. Servis pohybových aktivit na všech fakultách MU zajišťuje Centrum univerzitního sportu. Původních 5 se rozrostlo na celkem 7 kateder a CUS.
 • 2007

  • Fakultě byla udělena akreditace k habilitačnímu řízení v oboru kinantropologie s platností do října 2015.
  • Fakulta začala vydávat vědecký recenzovaný časopis Studia sportiva.
  • Děkan fakulty prof. Charvát navrhl reorganizaci kateder.
 • 2006

  • Výtvarník Lefteris Joanidis navrhl fakultní insignie.
  • Vzniklo oddělení vnějších vztahů, které zastřešuje komunikaci a spolupráci se zahraničím a marketingové aktivity.
 • 2005

  • Fakulta se stala členem INSHS (international Network of Sport and Health Science).
 • 2004

  • Počátek spolupráce s polskou AWF Jozefa Pilsudského v Poznani.

 • 2003

  • Fakulta se potýkala s nedostatkem prostor a sportovních zařízení. Od roku 2003 provizorně sídlila v upravených budovách bývalých univerzitních kolejí a menzy v Brně-Komárově, a to až do roku 2009.
  • Vzniklo oddělení úpolů.
  • Fakulta začala pořádat konferenci Sport a kvalita života (Sport and Quality of Life), která se až do roku 2009 konala každoročně.
 • 2002

  • Fakulta sportovních studií vznikla 1. 1. 2002 sloučením katedry tělesné výchovy pedagogické fakulty s celouniverzitní katedrou tělesné výchovy Masarykovy univerzity. Vzniku fakulty předcházela dlouhá tradice tělovýchovného vzdělávání v Brně, jejímž nositelem byla od 20. století vždy Masarykova univerzita.
  • 1. ledna 2002 byl jmenován prof. PhDr. Michal Charvát CSc. prvním děkanem. V čele fakulty stál po dvě čtyřletá období do roku 2009.
  • Počáteční strukturu tvořilo pět kateder: katedra kinantropologie, katedra základů společenských věd, katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy, katedra sportovní edukace a katedra sportovních aktivit.
  • Výtvarník František Borovec vytvořil logo fakulty a její jednotný vizuální styl.
  • V roce 2002 byly navrženy taláry akademických představitelů, které se nosí při slavnostních příležitostech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info