Vznikla nová Asociace děkanů tělovýchovných fakult ČR

Vznikla nová Asociace děkanů tělovýchovných fakult ČR, jejímiž členy jsou děkané Fakulty sportovních studií MU, Fakulty tělovýchovy a sportu Univerzity KarlovyFakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Asociace bude propojovat tělovýchovné fakulty českých vysokých škol a usilovat o naplňování společných cílů. Těmi jsou například koordinovaný postup v zásadních záležitostech týkajících se vysokého školství v oblasti sportu nebo zastřešení komunikace jak mezi tělovýchovnými fakultami samými, tak i mezi nimi a dalšími fakultami realizujícími studijní programy v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport a kinantropologie.

7. 10. 2022

PŘEČTĚTE SI CELOU TISKOVOU ZPRÁVU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info