Informace o projektu
Aktivní stárnutí (AA)

Kód projektu
MUNI/CF/1731/2022
Období řešení
3/2023 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Poměr seniorů vůči celkové populaci se stále zvyšuje. Z tohoto důvodu je potřeba se zaměřit na tuto věkovou skupinu a cílit na podporu aktivního stárnutí zaměřujícího se na udržení soběstačnosti a podpoře zdraví. V této oblasti hraje pohybová aktivita nezastupitelnou roli. A právě podpora pohybové aktivity v domácím prostředí je hlavním cílem tohoto projektu. Konkrétně se jedná o vytvoření edukačních materiálů, které budou složit jako průvodce volby vhodné pohybové aktivity pro seniory.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info