Centrum univerzitního sportu

Centrum univerzitního sportu

Zajišťujeme výuku všeobecné tělesné výchovy pro všechny studenty denního studia na Masarykově univerzitě, s výjimkou kmenových studentů fakulty sportovních studií.

Aktuálně na MU

!!! UPOZORNĚNÍ pro registraci do předmětů vypsaných v PODZIMNÍM SEMESTRU 2021 !!!

Čtěte důkladně informace k danému předmětu - v atributech jsou uvedeny doplňující pokyny pro případ distanční výuky.

P - PREZENČNĚ
Tento předmět bude v podzimním semestru 2021 vyučován prezenčně. V důsledku epidemiologických opatření vlády, vedení MU může nařídit přechod na distanční výuku. Pokud je tento předmět v seznamu (ON předměty distanční/online), automaticky se překlápí do online podoby. Pokud předmět v seznamu (ON předměty distanční/online) není, bude vám nabídnuta online varianta ve stejné časové dotaci, beze změny registrace. Po splnění požadavku bude udělen zápočet „Z“ do původně zvoleného předmětu.

ON - ONLINE
Tento předmět bude v podzimním semestru 2021 vyučován prezenčně. V důsledku epidemiologických opatření vlády, může být výuka tohoto předmětu na MU převedena na distanční/online formu.

OUT - OUTDOOR
Tento předmět bude v podzimním semestru 2021 vyučován tehdy, pokud bude v rámci epidemiologických opatření vlády, vedením MU povoleno sportovat v přírodě v minimálním počtu 10 studentů. Tzn.  pokud takto sportovat nebude možné, studenti zaregistrovaní v tomto předmětu zvolí předmět vyučovaný ONline nebo INDividuálně beze změny registrace. Po splnění požadavku jim bude udělen zápočet „Z“ do původně zvoleného předmětu.

IND-INDIVIDUÁLNĚ
Individuální plnění zápočtových požadavků.

CUS nabízí bezplatné online cvičení pro zaměstnance Masarykovy univerzity. Spuštěno bylo v pondělí 19. 10. 2020 a poběží až do odvolání. V nabídce je celkem 9 lekcí, které vede 8 lektorů z CUSu.

Aktuální informace k jednotlivým lekcím a linky pro připojení do Teamsů najdete na webu fakulty:
Změny v lekcích – cvičení pro zaměstnance MUNI | Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | MUNI SPORT

Neváhejte s námi cvičit online a zapracovat na své kondičce, ale také psychické pohodě a odolnosti.

Kromě pravidelné semestrální výuky pořádáme výcvikové kurzy – letní, zimní a další sportovní akce pro studenty a zaměstnance MU. Spolupracujeme s Českou asociací univerzitního sportu a s Národní agenturou pro sport.

Naším cílem je podporovat zdravý životní styl a správné pohybové návyky univerzitních studentů tak, aby si vytvořili kladný a trvalý vztah k pravidelnému sportování během studia a i po jeho ukončení. Současně studentům vytváříme podporu při osvojování nových dovedností a při jejich dalším rozvoji v různých sportovních odvětvích.

Aktuality

Kalendář akcí


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info