Employees

Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.

Assistant professor, Department of Physical Activities and Health Sciences


Office: bldg. E34/241
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3868
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Mgr. Lenka Svobodová, married, 2 children
Department
 • Division of Gymnastics - Department of gymnastics and combatives - Faculty of Sport Studies, Masaryk University Brno
Employment - Position
 • asisstant
Education and Academic Qualifications
 • 2008: Mgr. degree at Masaryk University, Faculty of Sports Studies, Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
 • 2006: Bc. degree at Masaryk University, Faculty of Sports Studies, Regeneration and Nutrition in Sport
 • clasical and sports massage
 • Instructor rhytmic gymnastic
Employment
 • 2008: asisstant,Masaryk University, Faculty of Sports Studies, Department of gymnastics and combatives, Division of gymnastics
 • 1997: dance teacher, ZUŠ Brno, Vídeňská
 • 1996: dance teacher, ZUŠ Ivančice
Teaching Activities
 • sport gymnastics, basic gymnastics, dance, rhytmic gymnastics, actuel forms and methods of gymnastics forms and dance
Scientific and Research Activities
 • 2008: Master´s thesis, Rhytmics sport gymnastics, progress and appllication to sport process
 • Mezinárodní konference Brno, 6. - 7. 11. 2008): "Sport a kvalita života 2008 - Pohybem proti obezitě"
Major Publications
 • GIMUNOVÁ, Marta, Alena SKOTÁKOVÁ, Vojtěch GRÜN, Kateřina JENČÍKOVÁ, Leoš DANĚK, Tomáš HLINSKÝ, Lenka SVOBODOVÁ, Miriam KALICHOVÁ a Hana VÁLKOVÁ. The differences in postural stability between cross-country and alpine skiers with intellectual disabilities. Acta of Bioengineering and Biomechanics. Poland, 2020, roč. 22, č. 4, s. 133-138. ISSN 1509-409X. doi:10.37190/ABB-01690-2020-04. URL info
 • ŠEJNOHA MINSTEROVÁ, Alžběta, Patrícia KLOBUŠIAKOVÁ, Sylvie KROPÁČOVÁ, Ľubomíra NOVÁKOVÁ, Luboš BRABENEC, Zuzana BALÁŽOVÁ, Roman GRMELA, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Multishell Diffusion MRI Reflects Improved Physical Fitness Induced by Dance Intervention. Neural Plasticity. 2020, roč. 2020, č. 2020, s. 8836925-8836933. ISSN 2090-5904. doi:10.1155/2020/8836925. URL info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Jan CACEK, Martin SEBERA, Tomáš VODIČKA, Tereza KRÁLOVÁ, Tereza HAMMEROVÁ, Oldřich RACEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Zdenko REGULI a Eduard HRAZDÍRA. Pohybová aktivita, zdraví a vybrané aspekty zdatnosti žen v Jihomoravském kraji. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 135 s. ISBN 978-80-210-9290-7. Čítárna Munispace info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Roman GRMELA, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Martin SEBERA, Sylvie KROPÁČOVÁ, Jana SKLENAŘÍKOVÁ, Gabriela CHYTILOVÁ, Lucie SOVADINOVÁ a Dominik HUSÁR. Tanečně pohybové aktivity pro zdravé seniory a seniory s mírnou kognitivní poruchou. Brno: Tribun EU s.r.o., 2019. 92 s. ahddasd. ISBN 978-80-263-1521-6. info
 • KROPÁČOVÁ, Sylvie, Kristína MITTEROVÁ, Patrícia KLOBUŠIAKOVÁ, Luboš BRABENEC, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ, Zuzana BALÁŽOVÁ, Ivan REKTOR, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Cognitive effects of dance-movement intervention in a mixed group of seniors are not dependent on hippocampal atrophy. Journal of Neural Transmission. WIEN: SPRINGER WIEN, 2019, roč. 126, č. 11, s. 1455-1463. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-019-02068-y. URL info
 • HOŘÁK, Martin, Filip ZLÁMAL, Robert ILIEV, Jan KUČERA, Jan CACEK, Lenka SVOBODOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Tomáš KALINA, Ondřej SLABÝ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Exercise-induced circulating microRNA changes in athletes in various training scenarios. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2018, roč. 13, č. 1, s. 1-14. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0191060. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka a Martin SEBERA. The Effect of Resistance Training and Balance Training on the Gait Speed and Balance Skills in the Older Healthy Women. In International conference on healthiness and fitness across the lifespan. 2018. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Martin SEBERA a Tomáš VODIČKA. Rozdíl v efektu silového a kombinovaného tréninku na vybrané parametry síly u seniorek. In Kondičný tréning v roku 2018. První. Banská Bystrica: DALI-BB, s.r.o., 2018. s. 356-363. ISBN 978-80-8141-196-0. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka. DANCE CONTRIBUTION TO IMPROVING PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH. In 8TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. ZAGREB: UNIV ZAGREB, FAC KINESIOLOGY, 2017. s. 307-311. ISBN 978-953-317-049-7. info
 • GRASGRUBER, Pavel, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Jan CACEK. THE PHYSIQUE OF NATIONAL OLYMPIC TEAMS AND IMPLICATIONS FOR TALENT SELECTION. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 331-344. ISBN 978-80-210-8917-4. URL info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Martin SEBERA a Petra SUCHÁČKOVÁ. ASSOCIATION BETWEEN THE FEAR OF FALLING AND THE LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY IN OLDER ADULTS. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 640 - 647. ISBN 978-80-210-8917-4. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Alena SKOTÁKOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Martin SEBERA. USE OF THE DANCE PAD FOR THE DEVELOPMENT OF RHYTHMIC ABILITIES. Science of Gymnastics Journal. 2016, roč. 2016, vol.8., num.3., s. 283 - 294. ISSN 1855-7171. URL info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Lenka SVOBODOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. An intervention movement program aimed on prevention of falls of people at the period of seniority - case study. In 12th International Scientific Conference on transformation Processes in Sport. 2015. ISBN 978-9940-569-12-9. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Pavlína VACULÍKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Jitka ČIHOUNKOVÁ, Martin BUGALA, Jan KOLÁŘ, Zdeňka KUBÍKOVÁ, jan KOLÁŘ, Libuše ČERNÁ a Jan CACEK. Trendy v realizaci pohybove aktivity dětí mateřských škol a 1. stupně základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 96 s. ISBN 978-80-210-7877-2. info
 • HEDBÁVNÝ, Petr, Jan CACEK a Lenka SVOBODOVÁ. Anthropometric characteristics in Czech elite female gymnasts. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014. s. nestránkováno, 2 s. ISSN 1988-5202. doi:10.4100/jhse. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. EFEKT INTERVENČNÍHO PROGRAMU NA VYBRANÉ KONDIČNÍ A KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI Z HLEDISKA PREVENCE PÁDŮ U OSOB V OBDOBÍ SENIA (PŘÍPADOVÁ STUDIE). In doc. PhDr. Zdenko Reguli, Ph.D. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 49-61. ISBN 978-80-210-6290-0. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Pavlína VACULÍKOVÁ a Alena SKOTÁKOVÁ. Weight training for childred and youth. In 9´th International Conference Sport and Quality of LIfe 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3. info
 • SEBERA, Martin, Michaela KUBECOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Petr HEDBÁVNÝ. 3D biomechanická analýza přemetu vpřed. Physiotherapia Slovaca. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 2, 2012, 2, s. 60-71, 11 s. ISSN 1338-1601. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. EFEKT INTERVENČNÍHO PROGRAMU NA VYBRANÉ KONDIČNÍ A KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI Z HLEDISKA PREVENCE PÁDŮ U OSOB V OBDOBÍ SÉNIA (PŘÍPADOVÁ STUDIE). In doc. PhDr. Viléma Novotná; PhDr. Jaroslav Krištofič; Mgr. Jan Chrudimský. Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky, 2012. s. 32-42. ISBN 978-80-86317-97-7. info
 • REGULI, Zdenko a Lenka SVOBODOVÁ. Česká verze diagnostiky strachu z pádů u seniorů - FES-I (Falls Efficacy Scale International). Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2011, roč. 5, č. 2, s. 5-12, 12 s. ISSN 1802-7679. info
 • SVOBODOVÁ, Lenka. Tanec jako faktor ovlivňující rovnováhové schopnosti jedince v období sénia (případová studie). In Konference Pohyb a zdraví. 2011. ISBN 978-80-8075-487-7. info

2008/12/31

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info