Employees

doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.

Associate professor, Department of Sport Performance and Exercise Testing


Office: bldg. E34/313
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 8613
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Person Identification
 • Nykodým Jiří, born 21th June 1966 in Brno, married, two children
Workplace
 • Faculty of Sports Studies
 • Masaryk University
 • Kamenice 5
 • 625 00 Brno
 • Czech Republic
Employment Position
 • 2010 - 2018 Dean of the Faculty of Sports Studies of Masaryk University
Education and Academic Qualifications
 • 2010: Assoc.Prof. in branch of Kinathropology
 • 2000: Ph.D. degree, dissertation defense
 • 1991: Mgr., Faculty of Education, Masaryk University
 • 1985: Secondary school, Gymnasium Brno Křenová
Employment Summary
 • 2002 - now: Faculty of Sports Studies, MU
 • 1993: Faculty of Education, MU, scientific assistant
 • 1992: Faculty of Law, MU, lecturer
 • 1991: Faculty of Education, MU, lecturer
Pedagogical Activities
 • Teaching students in Bachelor and Magister programs of Physical Education department skating and ice-skating seminars and trainings Theory and didactics of sport games ice-skating specialization
Extrauniversity Activities
 • Member of the Czech Kinanthropology Association
 • Member of the Scientific Association of Physical Education and Sports
Selected Publications
 • AGRICOLA, Adrián, Michal BOZDĚCH, Tomáš VÁLEK, Jiří NYKODÝM a Jiří ZHÁNĚL. The Relative Age Effect in World Junior Tennis Finals: A 5-Year Longitudinal Study. In 13th International Conference on Kinanthropology "Sport and Quality of Life". 2022. ISBN 978-80-280-0107-0. info
 • VENCÚRIK, Tomáš, Jiří NYKODÝM, Dominik BOKŮVKA, Tomislav RUPČIĆ, Damir KNJAZ, Vedran DUKARIĆ a Ivan STRUHÁR. Determinants of Dribbling and Passing Skills in Competitive Games of Women's Basketball. International Journal of Environmental Research and Public Health. Basel (Switzerland): MDPI, 2021, roč. 18, č. 3, s. nestránkováno, 14 s. ISSN 1661-7827. doi:10.3390/ijerph18031165. URL info
 • VENCÚRIK, Tomáš, Dominik BOKŮVKA, Jiří NYKODÝM a Ivan STRUHÁR. Association between Reactive Agility and Speed and Power Characteristics in Women’s Basketball. In Sanja Šalaj and Dario Škegro. 9th International Scientific Conference on Kinesiology. Zagreb, Croatia: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, 2021. s. 331-334. ISBN 978-953-317-065-7. URL info
 • NYKODÝM, Jiří, Michal BOZDĚCH, Adrián AGRICOLA a Jiří ZHÁNĚL. The Relative Age Effect at the Ice Hockey World Championships (IHWC) in the years 2015–2017. Journal of Human Kinetics. 2020, roč. 75, č. 5, s. 150-159. ISSN 1640-5544. doi:10.2478/hukin-2020-0044. URL info
 • ZDERČÍK, Antonín, Jiří NYKODÝM, Jana TALAŠOVÁ, Pavel HOLEČEK a Michal BOZDĚCH. THE APPLICATION OF FUZZY LOGIC IN THE DIAGNOSTICS OF PERFORMANCE PRECONDITIONS IN TENNIS. In Cacek, J Sajdlova, Z Simkova, K. 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY: SPORT AND QUALITY OF LIFE. BRNO: MASARYK UNIVERSITY-UNIVERSITY PRESS, 2020. s. 42-49. ISBN 978-80-210-9631-8. URL info
 • BOZDĚCH, Michal, Adrián AGRICOLA, Jiří NYKODÝM, Antonín ZDERČÍK a Tomáš VODIČKA. THE RELATIVE AGE EFFECT IN THE TOP 100 ATP TENNIS PLAYERS 2016-2018. In Cacek, J; Sajdlova, Z; Simkova, K. 12th International Conference on Kinanthropology - Sport and Quality of Life. Brno: MASARYK UNIVERSITY-UNIVERSITY PRESS, 2020. s. 240-247. ISBN 978-80-210-9631-8. info
 • CZYŻ, Stanisław Henryk, Martin ZVONAŘ, Zbigniew BORYSIUK, Jiří NYKODÝM a Piotr OLEŚNIEWICZ. Gaze Behavior in Basketball Free Throws Developed in Constant and Variable Practice. International Journal of Environmental Research and Public Health. Basel (Switzerland): MDPI AG, 2019, roč. 16, č. 20, s. 3875-3886. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph16203875. URL URL info
 • VAVERKA, František, Jan HENDL, Jiří NYKODÝM, Jiří ZHÁNĚL a David ZAHRADNÍK. Association between serve speed and court surface in tennis. International Journal of Performance Analysis. 2018, roč. 18, č. 2, s. 262-272. ISSN 2474-8668. doi:10.1080/24748668.2018.1467995. URL info
 • RUBÍN, Lukáš, Josef MITÁŠ, Jan DYGRÝN, Michal VORLÍČEK, Jiří NYKODÝM a ET. AL. Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí. Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 155 s. ISBN 978-80-244-5451-1. doi:10.5507/ftk.18.24454511. info
 • MITÁŠ, Josef, Jan DYGRÝN, Lukáš RUBÍN, Filip KŘEN, Michal VORLÍČEK, Jiří NYKODÝM a ET. AL. Multifaktoriální výzkum zastavěného prostředí, aktivního životního stylu a tělesné kondice české mládeže: Design a metodika projektu. Tělesná kultura. Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, roč. 41, č. 1, s. 17-24. ISSN 1211-6521. URL info
 • VENCÚRIK, Tomáš a Jiří NYKODÝM. Selected Factors Influencing the Successfulness of Shooting in Women’s Basketball. In Dragan Milanović, Goran Sporiš, Sanja Šalaj and Dario Škegro. 8th International Scientific Conference on Kinesiology. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, 2017. s. 428-431. ISBN 978-953-317-049-7. info
 • SVOBODOVÁ, Zora, Jiří NYKODÝM, Alena STARÁ, Hana VÁLKOVÁ a Karel VEČEŘA. Leaving Competitive Sport in the Czech Republic. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Česká republika: Masarykova univerzita, 2018, 2017. s. 601-610. ISBN 978-80-210-8917-4. URL info
 • BOZDĚCH, Michal, Jiří NYKODÝM, Adrián AGRICOLA a Jiří ZHÁNĚL. THE RELATIVE AGE EFFECT IN THE WORLD JUNIOR TENNIS FINALS 2012–2016 (MALE). In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2017. s. 322-330. ISBN 978-80-210-8917-4. info
 • BOKŮVKA, Dominik, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Jiří NYKODÝM a Tomáš VENCÚRIK. Relationship between maximum leg curl/knee extension performance and 10m sprint performance of amateur soccer players. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 767-775. ISBN 978-80-210-8917-4. URL info
 • VENCÚRIK, Tomáš, Jiří NYKODÝM, Dominik BOKŮVKA a Pavel VACENOVSKÝ. Factors Influencing Passing Skills during Competitive Basketball Games. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 396-402. ISBN 978-80-210-8917-4. info
 • PELCLOVÁ, Jana, Karel FRÖMEL, Emil ŘEPKA, Aleš SUCHOMEL, Igor FOJTÍK, Dana FELTLOVÁ, Petr VALACH, Svatopluk HORÁK a Jiří NYKODÝM. Is pedometer-determined day-of-the-week variability of step counts related to age and BMI in Czech men and women aged 50 to 70 years? Acta gymnica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, 2016, roč. 2016, 46, č. 1, s. 21-29. ISSN 2336-4912. doi:10.5507/ag.2016.003. URL info
 • PELCLOVÁ, Jana, Karel FRÖMEL, Emil ŘEPKA, Ladislav BLÁHA, Aleš SUCHOMEL, Igor FOJTÍK, Dana FELTLOVÁ, Petr VALACH, Svatopluk HORÁK, Jiří NYKODÝM a Michal VORLÍČEK. Is Pedometer-Determined Physical Activity Decreasing in Czech Adults? Findings from 2008 to 2013. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. Molecular Diversity Preservation International, 2016, roč. 13, č. 10, s. 1040-1049. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph13101040. info
 • VENCÚRIK, Tomáš, Jiří NYKODÝM a Pavel VACENOVSKÝ. Heart Rate Analysis of Semi-elite Female Basketball Players during Competitive Games. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2016, roč. 10, č. 2, s. 55-60. ISSN 1802-7679. info
 • TRÁVNÍČEK, Marek, Petr VLČEK, Jaroslav VRBAS a Jiří NYKODÝM. Pilotní ověření testové baterie pohybových dovedností “MOBAK” jako součást kurikula sportovních her ve školní TV. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 10, č. 2, s. 164-176. ISSN 1802-7679. URL info
 • MITÁŠ, Josef, Karel FRÖMEL, Jana VAŠÍČKOVÁ, František CHMELÍK, Jan DYGRÝN, Lukáš RUBÍN, Filip KŘEN, Svatopluk HORÁK, Jiří NYKODÝM a ET.AL. Multifaktoriální výzkum zastavěného prostředí, aktivního životního stylu a tělesné kondice české mládeže. Ostravská univerzita. Pedagogická fakulta: This edition © Tribun EU, s.r.o., 2016. s. 4-9, 5 s. ISBN 978-80-263-1051-8. info
 • VENCÚRIK, Tomáš, Jiří NYKODÝM a Ivan STRUHÁR. Heart rate response to game load of U19 female basketball players. Journal of Human Sport and Exercise. Alicante: University of Alicante, 2015, roč. 10, Proc1, s. 410-417. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2015.10.Proc1.33. URL info
 • VAŠÍČKOVÁ, Jana, Zbyněk SVOZIL, Jiří NYKODÝM, Ladislav BLÁHA a Marie LUKAVSKÁ. Knowledge about Physical Activity and Health in Undergraduate Preparation of Physical Education Teachers at Czech Universities. In Professionals and volunteers in physical education. 2012: END, spol.s r. o., Topolčianky, 2012. s. 45-50. ISBN 978-80-89324-08-8. info
 • NYKODÝM, Jiří a Josef MITÁŠ. Průřezová studie pohybové aktivity dospělé populace jihomoravského regionu. Tělesná kultura. Olomouc: Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc, 2011, roč. 34, č. 1, s. 49-64. ISSN 1211-6521. info
 • NYKODÝM, Jiří, Martin ZVONAŘ a Martin SEBERA. Pohybová aktivita studentů Masarykovy univerzity. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2011, roč. 2011/5, č. 1, s. 57-63. ISSN 1802-7679. info
 • ČERNÁ, Sylvie, Lucia MALÁ, Miroslav ČADA a Jiří NYKODÝM. Vliv zatížení na stabilitu stoje u juniorské reprezentace moderního pětiboje. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2011, roč. 5/2011, č. 2, s. 37-42. ISSN 1802-7679. info
 • NYKODÝM, Jiří, Petr STAREC a Jiří SEDLÁČEK. Výuka bruslení hravě a bezpečně. Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 20 s. ISBN 978-80-210-5630-5. info
 • NYKODÝM, Jiří a Josef MITÁŠ. Physical activity of the population i South-Moravian region with different SES between 2005-2009. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií, 2011, roč. 5/2011, č. 3, s. 259-269, 9 s. ISSN 1802-7679. info
 • NYKODÝM, Jiří. Kondiční příprava v ledním hokeji. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 98 s. Tělesná výchova a sport. ISBN 978-80-210-5292-5. info
 • NYKODÝM, Jiří a Josef MITÁŠ. Pohybová aktivita vysokoškoláků. In MUŽÍK. V.; VLČEK, P. et al. Škola, pohyb a zdraví : výzkumné výsledky a projekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2010. s. 153-168. ISBN 978-80-210-5371-7. info
 • HANSGUT, Vladimír, Jiří NYKODÝM a al. ET. Sportovní masáž. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 22 s. ISBN 978-80-210-4935-2. info
 • MITÁŠ, Josef, Jiří NYKODÝM a Karel FRÖMEL. Pohybová aktivita a sedavý způsob života 14 až 15letých studenů s ohledem na sídlo školy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica,. 2009, roč. 39/2009, 39, 3, s. 75-84, 15 s. ISSN 1212-1185. info
 • NYKODÝM, Jiří a Josef MITÁŠ. Objektivní ukazatele inaktivity populace v kraji Jihomoravském a Vysočina na základě výsledků z dotazníku IPAQ. In Sport a kvalita života 2008. Brno: FSpS MU, 2008. s. 106-112. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • HANSGUT, Vladimír, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Hana BUBNÍKOVÁ, Jiří NYKODÝM a Petr HUTA. Regenerační a sportovní masáž. In Sport a kvalita života 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 1 s. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • SIGMUND, Erik, Josef MITÁŠ, Jiří NYKODÝM a al. ET. Biosociální proměné pohybové aktivity dospělých obyvytel vybraných metropolí České republiky. Česká kinantropologie. Časopis vědecké společnosti kinantropologie. 2008, roč. 4/2008, č. 12, s. 9 - 20, 11 s. ISSN 1211-9261. info
 • MITÁŠ, Josef, Karel FRÖMEL, Jiří NYKODÝM a al ET. Vliv faktorů prostředí a socioekonomického statutu na životní styl obyvatel České republiky. Tělesná kultura. Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, roč. 30/2007, č. 1, s. 66-83, 17 s. ISSN 1211-6521. info
 • NYKODÝM, Jiří a Josef MITÁŠ. Vybrané ukazatele pohybové aktivity populace v kraji Jihomoravském a Vysočina. Tělesná kultura. Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, roč. 30, č. 2, s. 59-71, 11 s. ISSN 1211-6521. info
 • FRÖMEL, Karel, František CHMELÍK, Jiří NYKODÝM a al. ET. Pohybová aktivita české mládeže: koreláty intenzivní pohybové aktivity. Česká kinantropologie. FTVS, 2007, roč. 4/2007, č. 11, s. 49 - 55. ISSN 1211-9261. info
 • NYKODÝM, Jiří a kol. ET. Teorie a didaktika sportovních her. Brno. Masarykova univerzita: FSpS MU, 2006. 120 s. 1. vydání. ISBN 80-210-4042-4. info
 • FRÖMEL, Karel, Adrian BAUMAN, Jiří NYKODÝM a al. ET. Intenzita a objem pohybové aktivity 15 až 69 leté populace České republiky. Česká kinantropologie. FTVS, 2006, roč. 1/2006, č. 10, s. 13 - 29. ISSN 1211-9261. info
 • NYKODÝM, Jiří. Koordinační schopnosti jako součást všeobecné přípravy nejmladších hokejistů. In Sport a kvalita života. 2005. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, 2005. s. 119-120. ISBN 80-210-3863-2. info
 • CHARVÁT, Michal a Jiří NYKODÝM. K problematice sociálních vztahů v týmových hrách. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 29 - 31. ISBN 80-210-3541-2. info
 • NYKODÝM, Jiří a Jan ZACHRLA. Funkční stav svalového systému hokejistů. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. 2003. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 51-54. ISBN 80-210-3261-8. info
 • NYKODÝM, Jiří. Orientace studentů MU na pohybové aktivity. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. 1. vydání, 2003. Masarykova univerzita v Brně: OL Print Šlapanice, 2003. s. 158 - 160. ISBN 80-210-3099-2. info
 • SEKOT, Aleš a Jiří NYKODÝM. Komerční přehlídka sportovního života. Univerzitní noviny. Brno: Universitas Masarykiana v Brně, 2002, roč. 9, č. 12, s. 13 - 14. ISSN 1211-6866. info
 • NYKODÝM, Jiří a Vladislav MUŽÍK. Úroveň koordinace - základní předpoklad pro utváření pohybových dovedností. In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2001. s. 63-65. ISBN 80-210-2712-6. info
 • NYKODÝM, Jiří. Vliv specificky zaměřeného pohybového zatížení na pohybové učení v základním bruslení. In Pedagogická kinantropologie. Praha: Karolinum - Univerzita Karlova v Praze, 2001. s. 115-119. ISBN 80-246-0322-5. info
 • NYKODÝM, Jiří. Hodnocení základních bruslařských dovedností. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. 1. vydání. Masarykova univerzita v Brně: OL Print Šlapanice, 2001. s. 226 - 228. ISBN 80-210-2764-9. info
 • NYKODÝM, Jiří. Škálování v ledním hokeji. In Sborník. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998. s. 63-66. ISBN 80-210-1944-1. info
 • NYKODÝM, Jiří. Modely soutěžení hokejové mládeže. In In Zborník 3. vedecká konfrencia študentov PGŠ. Bratislava: Univerzita Komenského, 1996. s. s. 60, 4 s. ISBN 80-967692-6-X. info
 • NYKODÝM, Jiří. Návrh modelu integrovaných mládežnických hokejových programů. In Acta Fac. Educ. phys. Univ. Comenianae, XXXVII. Bratislava: Univerzita Komenského, 1995. s. s. 157, 5 s. ISBN 80-223-1002-6. info

2022/12/09

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info