Employees

doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

Department of Sport Performance and Exercise Testing


Office: bldg. E34/305
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7481
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
Pracoviště
 • OManS KSpolV FSpS MU
 • Místnost D33/315
 • Kamenice 5 — D33
 • Fakulta sportovních studií
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Absolvoval s vyznamenáním obor Aplikovaná matematika (matematická ekonomie) na MU Brno.
 • V roce 1979 obhájil na Matematicko-fyzikální fakultě UK Praha kandidátskou disertaci.
 • Studoval rovněž na Technische Hochschule Hannover a Ashridge Management College ve Velké Británii.
 • Po postgraduálním studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy je jmenován soudním znalcem v roce 2004.
Přehled zaměstnání
 • Přednášel na Komenského univerzitě v Bratislavě, MU Brno, ČVUT, VŠE a FTVS UK.
 • Prošel řadou manažerských funkcí, např. ředitel zahraničního odboru Úřadu pro ochranu osobních údajů a ředitel marketingu HK ČR, kde zorganizoval řadu manažerských a technologických misí do USA (4x) a zemí EU.
 • Řídil mezinárodní projekty a byl členem pracovních skupin v Bruselu a Strassburgu.
 • V současnosti je hodnotitelem projektů SMART CITY.
Pedagogická činnost
 • V současnosti přednáší manažerskou ekonomiku, komerční a politický marketing, manažerské rozhodování a prognostiku na FTVS Univerzitě Karlově, ČVUT i Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Podílí se na projektech FTVS UK Praha, MU Brno a Fakulty managementu UK Bratislava.
Vybrané publikace
 • Štědroň,B.: Sport a umělá inteligence-prognóza, sborník z mezinárodní konference "Sport a umělá inteligence" FTVS/CIIRK 16.září 2020, ISBN:978-80-270-8473-9
 • ŠTĚDROŇ,B.,Matějka J. a kol.: Právo a umělá inteligence. Nakladatelství A.Čeněk, Praha 2020,ISBN 978-80-7380-803-7
 • ŠTĚDROŇ, B 2020 . Recenzia na knihu: Stoletý maraton . In Politické Vedy . Vol . 23 No . 1 , 2020 . ISSN 133 5 2741 , pp 249 -251
 • Štědroň, B. a kol.: Prognostika, C.H.BECK 2019, ISBN: 978-80-7400-746-0
 • Štědroň, B.: Experiments with the Lichtman forecasting procedure in the sport segment, ©Kinanthropologica, Vol. 55, No. 1, pp. 49–59, 2019 https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=AUC_cislo&id=7403&casopis=89&zalozka=1&predkl=0
 • Štědroň,B.: "SVĚT 2035: nové scénáře",konference Smart Life 2019 - životní styl ve věku digitální transformace, 30.1.2019, časopis Sdělovací technika ve spolupráci s PwC.
 • Štědroň,B.: Média a politika v digitálním světe, recenze, časopis Politické vedy č. 1/2019 http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/archiv-vydani/2019/1-2019/, ISSN1335-2741, UMB SR
 • Štědroň,B.: Digitalizace ekonomiky, recenze,Ekonomický časopis SAV Bratislava, 2/67/2019 recenze,str.219, ISSN 0013-3035
 • Štědroň,B.,Šíma J., Čáslavová,E.: a kol.: Mezinárodní marketing, nakladatelství C.H.Beck, Praha 2018, ISBN 978-80-7400-441-4
 • Štědroň, B.,Štědroň,J.: Towards evolutionary politology, Politické vedy 3/2018, ISSN1335-2741, UMB SR
Mimouniverzitní aktivity
 • Jako vysokoškolský pedagog na VŠE založil satirické divadlo COMICA ECONOMICA a je autor 4 divadelních her (Globální slavnost, Zkouška z politologie: G.Husák superstar, Facenet a Presidentka Hillary, stážista Monik Levinský a prokurátor Ringo Star), které měly úspěch v Činoherním klubu a divadle SEMAFOR v Praze i divadle Husa na provázku v Brně.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Předseda Prognostického klubu České manažerské asociace
 • Prezident České asociace Římského klubu
 • Výkonný redaktor recenzovaného časopisu JOURNAL OF DIPLOMATIC AND SOCIAL STUDIES

30. 4. 2021

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info