Employees

Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D.

Vice-dean for lifelong learning and technical support, Faculty of Sports Studies


Office: bldg. E34/316
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3454
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr, Bc. Oldřich Racek, Ph.D., nar. 4. 12. 1978 v Brně, ženatý
Pracoviště
 • Fakulta sportovních studií MU
  Katedra společenských věd a managementu sportu
  Kamenice 5
  625 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Proděkan pro strategii a rozvoj
  Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004: Matematika - Ekonomie, Mgr., Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta
  2008: Regenerace a výživa ve sportu, Bc., Masarykova univerzita Brno, Fakulta sportovních studií
  2016: Kinantropologie, Ph.D., Masarykova univerzita Brno, Fakulta sportovních studií
Pedagogická činnost
 • viz odkaz výuka
Vědeckovýzkumná činnost
 • Účast na projektech:
  MUNI/51/10/2018 Komparace herní kooperace mezi hráči ve sjednoceném fotbale Speciálních olympiád a v malé kopané
  ROZV/24/01/FSpS/2018 Pohybová aktivita, kognitivní funkce a vybrané aspekty zdatnosti dětí ve věku 10 – 11 let.
  MUNI/51/03/2018 Pohybová aktivita, vybrané aspekty zdatnosti a rizikovost pádů seniorů v moravském regionu.
  ROZV/134/2006 Využití moderních metod pro kinematickou a dynamickou analýzu pohybových struktur ve výuce
  Inovace studijního programu Tělesná výchova a sport se zaměřením na směr Rozhodčí kolektivních sportů
  Inovace a modernizace studijních oborů FSpS
Universitní aktivity
 • 2005 - 2011 člen Akademického senátu Fakulty sportovních studií MU
 • 2005 - 2007 stipendijní komise Fakulty sportovních studií MU
 • 2014 - doposud člen kontrolní komise ČASEM
 • 2014 - 2017 člen Akademického senátu Masarykovy univerzity
 • 2018 - doposud člen Knihovní rady KUK
 • 2019 - člen Rady pro IT MU
Mimouniversitní aktivity
 • Specializace Fotbal:
  do roku 2011 Trenér fotbalu licence „B“
  do roku 2011 Lektor vzdělávání fotbalových trenérů licence A, B
  do roku 2015 Lektor pravidel fotbalu do roku 2015
  2014 - 2016 Místopředseda komise rozhodčích JmKFS
  2015 - 2016 Člen komise rozhodčích ŘKM FAČR
  2016 - 2018 Předseda KR ŘKM FAČR
  15 let trenér fotbalu licence B
  10 let rozhodčí fotbalu - odřízeno 36 prvoligových utkání v pozici rozhodčího
  2015 - doposud Delegát ŘKM FAČR
Vybrané publikace
 • RACEK, Oldřich. Strategický marketingový plán ve sportu, jeho implementace a kontrola. Sponzorství ve sportu. In Management, marketing a ekonomika sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 137-149, 173-177, 18 s. ISBN 978-80-210-8346-2. info

16. 5. 2019

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info