Employees

Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D.

Assistant professor, Department of Physical Education and Social Sciences


Office: bldg. D33/313
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3936
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Sylva Hřebíčková,Ph.D.
 • nar. 8.4.1978 v Brně
Pracoviště
 • Oddělení sportů v přírodě a turistiky
  Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě
  Fakulta sportovních studií MU
pracovní zařazení
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010: absolvování doktorského studia na FSpS MU
 • 2003: absolvování studia na FSpS MU
 • 1996: maturita na Gymnáziu v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2005-dosud odborný asistent KSE FSpS MU
Pedagogická činnost
 • Semináře a cvičení: cyklistika-MTB, Letní výcvikové kurzy, Turistika I., Zimní výcvikové kurzy, garant specializace cyklistika Vedení diplomových prací, vedoucí a oponent
Vědeckovýzkumná činnost
 • oblast výzkumu: aktivní formy turistiky - cykloturistika, cyklistika, biatlon
 • 2006: grant FRVŠ - Inovace předmětu Turistika I., řešitel
 • 2006: projekt FRVŠ - Multimediální cykloprůvodce "Možnosti cykloturistiky v okolí města Brna", spoluřešitel
 • 2006 - projekt Specifický výzkum - Saturace hemoglobinu kyslíkem při zátěži různé intenzity, spoluřešitel
 • 2011 - 2014 projekt ESF - Vytvoření výzkumného týmu vedeného reintegrovaným českým vědcem za účelem zjišťování úrovně pohybové aktivity (inaktivity) u vybraných věkových skupin mužů a žen v ČR, člen výzkumného týmu
 • 2013 - projekt FRVŠ - Tvorba multimediálního studijního materiálu – Extrémní cyklistické disciplíny, hlavní řešitel
 • 2013 - projekt specifického výzkumu - Koncentrace pozornosti jako jeden z předpokladů úspěšnosti výkonu v cyklistice, hlavní řešitel
 • 2014 - projekt specifického výzkumu - Koncentrace pozornosti jako jeden z předpokladů úspěšnosti výkonnosti v cyklistice II., hlavní řešitel 2014 - projekt ESF - Zvýšení lektorských kapacit pedagogických pracovníků mateřských a základních škol v oblasti pohybové propedeutiky (gymnastika a tanec hrou) a osobnostního rozvoje, člen realizačního týmu
 • 2015 - projekt Specifického výzkumu Efekt plyometrických intervencí na vybrané silové parametry a ekonomiku běhu a jízdy na kole, člen realizačního týmu
 • 2015 - projekt FRMU Modernizace výuky předmětu Specializace Biatlon včetně implementace do praxe, spoluřešitel
 • 2016 - projekt specifického výzkumu - Optimalizace střelecké výkonnosti na základě vybraných aspektů fyzického zatížení, spoluřešitel
 • 2016 - projekt FRMU - Strength training and Conditioning in Cycling, spoluřešitel, odborný garant projektu
 • 2016 - projekt FRMU - Implementace moderních edukačních metod do terénní výuky Tělesné výchovy a Geografie: Aplikace s využitím QR kódů, spoluřešitel, odborný garant projektu
 • 2016 - projekt specifického výzkumu - Vybrané socioekonomické faktory, limitující zapojení mladých sportovců do organizovaného sportovního procesu v klubech, spoluřešitel
Akademické stáže
 • 2015 - University of MOntenegro
Universitní aktivity
 • člen komise cyklistika ČAUS
Mimouniversitní aktivity
 • člen České kinantropologické společnosti
Vybrané publikace
 • KORVAS, Pavel, Radek MUSIL, Jan ŠENKÝŘ, Jindřich PAVLÍK, Jan DOŠLA a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Walk characteristics of Czech women. Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche. Torino, Italy: Minerva Medica, 2015, roč. 174, č. 3, s. 123-128. ISSN 0393-3660. URL info
 • ŽÁK, Michal, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Jan ONDRÁČEK. Metodika jízdy na kolečkových lyžích v biatlonu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-7984-7. url epub info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Sylva, Viktor PACHOLÍK, Jan MACH a Romana LABOUNKOVÁ. CRITICAL MOMENTS IN THE BMX RACE AND THEIR IMPACT ON PRESTART CONDITIONS. In 11th International Scientific Conference on Transformation Processes in sport - MSA Podgorica 2014. 2014. ISBN 978-9940-569-09-9. info
 • MACH, Jan, Viktor PACHOLÍK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Damjan SIRIŠKI. ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF SUBJECTIVE MENTAL STATES DURING COMPETIVE ACTIVITY OF CZECH ELITE TRACK CYCLISTS. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. Opatija: University of Zagreb, FAculty of Kinesiology, Croatia, 2014, s. 525-528. ISBN 978-953-317-027-5. info
 • HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Dita HLAVOŇOVÁ, Eva PAJEROVÁ a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Komparace výsledků dominantní a nedominantní ruky v testu PLATE TAPPING u populace ČR. In Jan Cacek, Pavel Grasgruber, Dita Hlavoňová a kol. Vybrané aspekty zdatnosti dospělé populace České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 121-127. ISBN 978-80-210-6852-0. info
 • ZVONAŘ, Martin, Pavel KORVAS, Jan DOŠLA, Martin SEBERA, Vladimír HELLEBRANDT, Jindřich PAVLÍK, Jan ŠENKÝŘ, Dušan HUPKA, Radek MUSIL, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Lukáš OLEJNÍČEK. Průřezová studie dynamických a časových charakteristik chůze české dospělé populace. In Analýza vybraných kinematických a dynamických parametrů vzpřímeného postoje a chůze u dospělé populace České republiky - průřezová studie. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 7-67. ISBN 978-80-210-6851-3. info
 • MACH, Jan, Viktor PACHOLÍK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Damjan SIRIŠKI. ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF SUBJECTIVE MENTAL STATES DURING COMPETITIVE ACTIVITY OF CZECH ELITE TRACK CYCLISTS. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014, s. 525-528. ISBN 978-953-317-027-5. info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Sylva, Viktor PACHOLÍK, Jan MACH a Romana LABOUNKOVÁ. Personality characteristics and its effect on performance in the race BMX. Online. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014, s. 245-248. ISSN 1988-5202. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14198/jhse.2014.9.Proc1.05. info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Sylva. Turistika a sporty v přírodě. Online. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. nestránkováno, 95 s. ISBN 978-80-210-7331-9. URL info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Sylva. Základy cyklistiky MTB. Online. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. nestránkováno, 92 s. ISBN 978-80-210-7468-2. URL info
 • KALICHOVÁ, Miriam, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Romana LABOUNKOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ a Gustav BAGO. Biomechanická analýza bikrosového startu. In doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. Aplikace výzkumných metod v kinantropologii. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 21-48. ISBN 978-80-210-6792-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6793-2014. info
 • ONDRÁČEK, Jan, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Vladimír HANSGUT a Jaroslav VOLDŘICH. Vodní turistika. Online. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. nestránkováno, 23 s. ISBN 978-80-210-7465-1. URL info
 • KOLÁŘOVÁ, Kateřina, Radek MUSIL, Martin ZVONAŘ a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Rozdíly ve vybraných parametrech chůze u žen věku 30 - 40 let a nad 50 let. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 191-199. ISSN 1802-7679. info
 • KALICHOVÁ, Miriam, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Romana LABOUNKOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ a Gustav BAGO. Biomechanics Analysis of Bicross Start. World Academy of Science, Engineering and Technology - International Journal of Medical Science and Engineering. 2013, roč. 7, č. 10, s. 113-122. ISSN 2010-376X. info
 • PACHOLÍK, Viktor, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Michaela JURÁNKOVÁ a Jan MACH. KOMPARACE OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK MEZI VYBRANÝMI JEZDCI DRÁHOVÉ CYKLISTIKY A BMX (BIKROSAŘI). In vědecká konference Od výskumu k praxi. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3. info
 • PACHOLÍK, Viktor, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Michaela JURÁNKOVÁ a Jan MACH. KOMPARACE OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK MEZI VYBRANÝMI JEZDCI DRÁHOVÉ CYKLISTIKY A BMX (BIKROSAŘI). In Mgr. Alena Cepková, Ph. D., Ing. Miroslav Horvát. OD VÝSKUMU K PRAXI VE ŠPORTE - 2013. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2013, s. 175-183. ISBN 978-80-227-4113-2. info
 • GRASGRUBER, Pavel, Jan CACEK a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. The Amino-acid Score and Physical Growth: Implications for the Assessment of Protein Quality. In World Academy of Science, Engineering and Technology - INTERNATIONAL SCIENCE INDEX ISSUE 84 DECEMBER 2013 PARIS. Paříž: WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 2013, s. 2156-2160. ISSN 2010-376X. info
 • MACH, Jan, Viktor PACHOLÍK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Martin SEBERA. Podíl hodnotových orientací na aktuálním výkonu v dráhové cyklistice. In Mgr. Alena Cepková, Ph. D., Ing. Miroslav Horvát. Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 21. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2013, s. 161-166. ISBN 978-80-227-4113-2. info
 • MACH, Jan, Viktor PACHOLÍK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Petr KLIMEŠ. Osobnostní charakteristika u vybraných dráhových cyklistů. Online. In Veronika Baláková, Jaroslav Pustina. PSYCHOLOGIE SPORTU V PRAXI 2013 aneb KAM SMĚŘUJEME - sborník příspěvků z odborné mezinárodní konference. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013, s. 43-48. ISBN 978-80-7308-494-3. info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Sylva a Lukáš ZELENÝ. SOUČASNÝ STAV ROZVOJE A POTENCIÁL VYUŽITÍ RESORTŮ EXTRÉMNÍCH CYKLISTICKÝCH DISCIPLÍN NA ÚZEMÍ ČR. In Mgr. David Zahradník, Ph.D. Výzkum ve sportovním tréninku III. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 8 - 27. ISBN 978-80-210-6209-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6210-2013. info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Sylva, Jaromír SEDLÁČEK, Jan CACEK, Pavel GRASGRUBER, Jan ONDRÁČEK, Eduard HRAZDÍRA a Martin VILÍM. Changes of Selected Somatic Parameters of Czech Senior Population. In Book of Abstracts of the 17th Annual Congress of the European College of Sport Science – 4-7th July ECSS Bruges 2012 – Belgium. 2012. ISBN 978-90-90-26868-2. http://www.ed.ac.uk/polopoly_fs/1.94449!/fileManager/Book%20of%20Abstracts%20ECSS%20Bruges%202012.pdf info
 • KALICHOVÁ, Miriam, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Romana LABOUNKOVÁ. 3D kinematická analýza bikrosového startu. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií, 2012, roč. 6, č. 1, s. 35-44. ISSN 1802-7679. info
 • ONDRÁČEK, Jan, Viktor PACHOLÍK, Božena PAUGSCHOVÁ, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Zdeněk VÍTEK. Concentration of Attention and Creating a Psychological Characteristics of Czech National Men Team in Biathlon. Acta Universitatis Matthiae Belii, Physical Education and Sport. Banská Bystrica: Matej Bel University Banská Bystrica, 2012, Vol. IV, No. 2/2012, s. 88-100. ISSN 1338-0974. URL info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Eva SÝKOROVÁ, Jan NOVOTNÝ, Stanislav BERNACIK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Pavel MUDRA, Jan ONDRÁČEK, Zora SVOBODOVÁ, Jaroslav ŠAMŠULA, Pavel VACENOVSKÝ a Jaroslava CHOVANCOVÁ. Fyziologie sportovních disciplín. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. url info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Eva SÝKOROVÁ, Jan NOVOTNÝ, Stanislav BERNACIK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Pavel MUDRA, Jan ONDRÁČEK, Zora SVOBODOVÁ, Jaroslav ŠAMŠULA, Pavel VACENOVSKÝ a Jaroslava CHOVANCOVÁ. Fyziologie sportovních disciplín. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. URL info
 • ONDRÁČEK, Jan, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Radomír BAČO, Táňa WASSERBAUEROVÁ, Barbora KRŠKOVÁ a Vít FOUSEK. Metodika běžeckého lyžování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISSN 1802-128X. PURL URL info
 • PACHOLÍK, Viktor, Jan ONDRÁČEK, Zdeněk VÍTEK a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Psychologická charakteristika reprezentačního družstva mužů ČR v biatlonu. In Baláková, V., Kirchner, J. Psychologie sportu v praxi 2011 aneb Nedilná součást přípravy sportovce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011, s. 70-80. ISBN 978-80-7308-375-5. info
 • ONDRÁČEK, Jan a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Cykloturistika ve školním prostředí. Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 20 s. ISBN 978-80-210-5638-1. info
 • KALICHOVÁ, Miriam, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ a Romana LABOUNKOVÁ. Biomechanické a kineziologické aspekty techniky bikrosového startu. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2011, roč. 2011/5, č. 2, s. 63 - 72. ISSN 1802-7679. info
 • ONDRÁČEK, Jan a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Turistika I. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
 • KORVAS, Pavel, Jan DOŠLA, Milena STRACHOVÁ, Jan ONDRÁČEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Miloš LUKÁŠEK, Svatava NOVÁKOVÁ, Radek LIENERTH a Petr BABIČ. Aktivní formy cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 149 s. nemá. ISBN 978-80-210-4361-9. info
 • ONDRÁČEK, Jan. Cykloturistika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 123 s. Cykloturistika. ISBN 978-80-210-4443-2. URL info
 • Cykloturistika a životní prostředí. In Sport a kvalita života: sborník příspěvků přednesených na konferenci Sport a kvalita života 2007. Brno: MU, 2007, s. 53-54, 254 s. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • ONDRÁČEK, Jan, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Ladislav BEDŘICH a Radek VOBR. Cyklistika a cykloturistika v osnovách škol. Studia Kinanthropologica. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007, roč. 8, č. 2, s. 105-109, 120 s. ISSN 1213-2101. info
 • ONDRÁČEK, Jan a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Cykloturistika. 2007. info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Sylva. MTB Cykloturistika. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISSN 1802-128X. URL info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Sylva a Jan ONDRÁČEK. Inovace výuky předmětu Turistika I na FSpS MU v Brně. In Súčasnosť a budúcnosť Športu pre všetkých v Slovenskej republike. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave FTVŠ, 2006, s. 83-89, 131 s. ISBN 80-89197-62-0. info
 • HEDBÁVNÝ, Petr, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Alena SKOTÁKOVÁ. Nácvik freestylových dovedností ve snowboardingu. Brno: MU v Brně, 2005. ISBN 80-210-3863-2. info
 • KORVAS, Pavel, Jan ONDRÁČEK a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. OUTDOOR 2004 - Nové poznatky a zkušenosti z pobytu a sportů v přírodě. 2004. info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Sylva a Jan ONDRÁČEK. Vliv některých geografických faktorů, které limitují možnosti rozvoje cykloturistiky ve vybraných lokalitách ČR. In Outdoor, 2004. 2004. vyd. Brno: MU, 2004, s. 16-17, 78 s. ISBN 80-7315-086-7. info

28. 3. 2016

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info