Employees

doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.

Associate professor, Department of Physical Education and Social Sciences


Office: bldg. D33/339
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3370
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • PhDr. Marcela Janíková, Ph.D., born 24. 08. 1979 in Zlin, married

  Marcela Janíková graduated from Primary School Teacher Training (specialising in German as a foreign language) at the Faculty of Education, Masaryk University, as well as the School Management specialised study programme at the Faculty of Arts, Masaryk University. She was teaching at the School of Higher Education of Social Work and Law in Brno for several years. Since obtaining her Ph.D. at the Faculty of Education, MU, she has been working at the Department of Sport Pedagogy at the Faculty of Sports Studies, Masaryk University. Regarding her educational activities, she focuses primarily on the subjects of School Pedagogy and School Management. In her research, she concentrates on the issues of classroom interaction and communication as well as topics related to physical education teacher education. In terms of research methodology, she participated in the process of establishing Videostudy as an instrument for research into teaching various subjects at basic school. She took part in Video Interaction Guidance as well as Neuro Linguistic Programming courses. Between 2014–2015 she was a member of the management team for the Physical Activity and Nutrition programme experimental validation.
Department/Faculty/University
 • Department of Sport Pedagogy
  Faculty of Sport Studies
  Masaryk University
  Kamenice 5
  625 00 Brno
Function, current position
 • Assistant professor
Education and academic qualifications
 • 2006-2008: School Management qualification, Faculty of Arts, Masaryk University
 • 2002-2006: Ph.D. - Educational Science, Faculty of Education, Masaryk University
 • 2005: PhDr. - Educational Sciences, Faculty of Education, Masaryk University
 • 1997-2001: Mgr. - Teacher Training for Primary School, Faculty of Education, Masaryk University
Professional experience
 • 2005-: assistant professor - Faculty of Sport Studies, Masaryk University
 • 2002-2007: teacher - Evangelic Academy Brno: School of Higher Education of Social Work and Law
 • 2005: teacher - Brno University of Technology
 • 2002-2005: doctoral student - Faculty of Education, Masaryk University
Teaching activities
 • Lectures and seminars for Bc. and Mgr. students in School Pedagogy, School Counselling and Management, Theory of Personal and Social Development
Research activities
 • Principal investigator: GP406/08/P252 Typology of Physical Education Teachers depending on their patterns of interaction (2008-2010)
 • Research team member: MSMT LC 06046 Centre for Basic Research on Schooling (2006-2011)
Professional stays abroad
 • 2008: Universität Jena (1 week)
 • 2008: Universität Salzburg (1 week)
 • 2007: The Széchenyi István University Györ (1 week)
 • 2007: Leibnitz Institut für Pädagogik der Naturwissenschaften in Kiel (1 week)
 • 2006: Technische Universität Dresden (1 week)
 • 2006: Pädagogisches Institut Bozen (1 week)
 • 2006: National and Kapodistrian University of Athens (1 week)
 • 2005: Pädagogisches Institut Bozen (1 week)
 • 2005: Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (1 week)
 • 2005: Leibnitz Institut für Pädagogik der Naturwissenschaften in Kiel (1 week)
 • 2005: Pädagogische Akademie des Bundes in Wien (1 week)
 • 2004: Leibnitz Institut für Pädagogik der Naturwissenschaften in Kiel (1 week)
 • 2004: Hoheschool Hengelo (1 week)
 • 2003: Universität Osnabrück (1 week)
 • 2003: The University of Alcalá (1 week)
 • 2000/2001: Pädagogische Akademie der Diozöse in Graz (4 monts - ERASMUS SOCRATES)
Non-university activities
 • Member of Editorial Board - Pedagogická orientace (2007+)
 • Member of Czech Pedagogical Society (2007+)
 • Member of Czech Educational Research Association (2007+)
 • Member of European Science Education Research Association (2007)
Most significant professional accomplishments
 • Key note invitation at Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft - Universität Regensburg (2007 with Tomáš Janík)
Major publications
 • CUBEREK, Roman, Marcela JANÍKOVÁ a Jan DYGRÝN. Adaptation and validation of the Physical Activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C) among Czech children. PLOS ONE. Public Library of Science, 2021, roč. 16, č. 1, s. nestránkováno, 14 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0245256. URL info
 • JANÍKOVÁ, Marcela. Teacher Training from the Novice Physical Education Teacher’s Point of View. In S. Popović, B. Antala, D. Bjelica, & J. Gardašević (Eds.). Physical Education in Secondary School Researches – Best Practices – Situation. Montenegro: Faculty of Sport and Physical Education of University of Montenegro, Montenegrin Sports Academy and FIEP, 2018. s. 79-87. Mimo ediční řady. ISBN 978-9940-722-02-9. info
 • JANÍKOVÁ, Marcela a Jiří SLIACKY. Determinanty expertního výkonu v tělesné výchově pohledem učitelů. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2018, roč. 12/2018, č. 2, s. 136-146. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/StS2018-2-13. info
 • JANÍKOVÁ, Marcela. Aktuální problémy začínajících učitelů TV - absolventů FSpS MU v Brně. In Petra Fořterová-Matošková, Jan Chrudimský. Fórum kinantropologie 2017: Vzdělávání v kinantropologii. Praha: FTVS UK, 2017. s. 54-58. ISBN 978-80-87647-40-0. info
 • HAVEL, Jiří, Marcela JANÍKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Leona MUŽÍKOVÁ. Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 229 s. Tělesná výchova a výchova ke zdraví, sv. 1. ISBN 978-80-210-8463-6. info
 • SLIACKY, Jiří a Marcela JANÍKOVÁ. Spektrum didaktických řídicích stylů ve výuce tělesné výchovy na 2. stupni základní školy. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2013, roč. 7, č. 1, s. 81-97. ISSN 1802-7679. info
 • JANÍKOVÁ, Marcela. Interakce a komunikace učitelů tělesné výchovy. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. 156 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 22. ISBN 978-80-7315-208-6. info
 • JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Marcela JANÍKOVÁ a Eva VALKOUNOVÁ. Diagnostische Kompetenz von LehrernInnen: Erfassung und Entwicklung im Rahmen einer videobasierten Lernumgebung. In Tomáš Janík, Petr Knecht. New Pathways in the Professional Development of Teachers. 1. vyd. Munster: LIT Verlag, 2010. s. 87-93. ISBN 978-3-643-50153-0. URL info
 • JANÍKOVÁ, Marcela. Odlišnosti ve vnímání interakčního stylu učitelů tělesné výchovy. Pedagogická orientace. 2010, roč. 20, č. 1, s. 60-79. ISSN 1211-4669. info
 • JANÍK, Tomáš a Marcela JANÍKOVÁ. Akční výzkum: výzkum prováděný učitelem. In ŠVEC, Štefan a kol. Metodologie věd o výchově: Kvantitativně-scientistické a kvalitativně-humanitní přístupy v edukačním výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 255-265. Edice pedagogické literatury, 302. publikace. ISBN 80-88778-73-5. info
 • JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Petr KNECHT a Petr NAJVAR. Video jako prostředek rozvíjení učitelových didaktických znalostí obsahu. In JANÍK, Tomáš. Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů. Brno: Paido, 2009. s. 83-96. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-247-2429-4. info
 • JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Kurikulum - výuka - školní klima - učitelské vzdělávání: Analýza nálezů českého pedagogického výzkumu (2001-2008). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 72 s. 1/09. ISBN 978-80-210-4771-6. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Monika ČERNÁ, Michaela DVOŘÁKOVÁ, Alena HOŠPESOVÁ, Marcela JANÍKOVÁ, Ulrich KATTMANN, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Nataša MAZÁČOVÁ, Hana LUKÁŠOVÁ, Jan SLAVÍK, Naďa STEHLÍKOVÁ, Vlastimil ŠVEC a Marie TICHÁ. Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 148 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-176-8. info
 • JANÍKOVÁ, Marcela, Kateřina VLČKOVÁ, Pavel DOULÍK, Martin CHVÁL, Tomáš JANÍK, Patrícia JELEMENSKÁ, Josef MAŇÁK, Karel STARÝ a Jiří ŠKODA. Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 180 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-180-5. info
 • NAJVAR, Petr, Tomáš JANÍK, Marcela JANÍKOVÁ, Dana HÜBELOVÁ a Veronika NAJVAROVÁ. CPV Video Study: Comparative Perspectives on Teaching in Different School Subjects. In The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2009. s. 103-119. Empirische Bildungsforschung. ISBN 978-3-8309-2208-7. info
 • JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Petr KNECHT, Milan KUBIATKO, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ a Simona ŠEBESTOVÁ. Exploring Different Ways of Using Video in Teacher Education: Examples from CPV Video Web. In The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2009. s. 207-224. Empirische Bildungsforschung. ISBN 978-3-8309-2208-7. info
 • JANÍKOVÁ, Marcela, Tomáš JANÍK a Vladislav MUŽÍK. CPV Videostudie Sportunterricht - Design und Ergebnisse der Pilotphase. In JEISY, Eric a Walter MENGISEN. Möglichkeiten und Grenzen der Schulsportforschung. 1. vyd. Magglingen: BASPO, 2009. s. 93-114, 21 s. ISBN 978-3-907963-58-6. info
 • JANÍKOVÁ, Marcela, Tomáš JANÍK a Eva VALKOUNOVÁ. Vyučovací jednotky tělesné výchovy z hlediska organizačních forem a fází výuky. In MUŽÍK, Vladislav a Vladimír (eds). SÜSS. Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 101-115. ISBN 978-80-210-4858-4. info
 • JANÍKOVÁ, Marcela, Lenka HLOUŠKOVÁ, Tomáš JANÍK, Vladimír JŮVA, Josef LUKAS, Josef MAŇÁK, Veronika NAJVAROVÁ a Jana VAŠŤATKOVÁ. Základy školní pedagogiky. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 120 s. Pedagogika. ISBN 978-80-7315-183-6. info
 • JANÍKOVÁ, Marcela. Interakce a komunikace ve výuce: výzkumné oblasti, přístupy a metody. In JANÍKOVÁ, Marcela, Kateřina VLČKOVÁ, Pavel DOULÍK, Martin CHVÁL, Tomáš JANÍK, Patrícia JELEMENSKÁ, Josef MAŇÁK, Karel STARÝ a Jiří ŠKODA. Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 45-61, 12 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-180-5. info
 • JANÍKOVÁ, Marcela, Tomáš JANÍK, Vladislav MUŽÍK a Václav KUNDERA. CPV videostudie tělesné výchovy: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae. 2008, roč. 2, č. 1, s. 93-114. ISSN 1802-4637. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a Veronika NAJVAROVÁ. Pohledy na výuku fyziky na 2. supni základní školy: souhrnné výsledky CPV videostudie fyziky. Orbis scholae. 2008, roč. 2, č. 1, s. 29-52, 23 s. ISSN 1802-4637. URL info
 • MIKOVÁ, Marcela. Typologie budoucích učitelů v závislosti na jejich interakci a komunikaci. Disertační práce. Brno: PdF, 2006. 177 s. info
 • JANÍK, Tomáš a Marcela MIKOVÁ. Videostudie: Výzkum výuky založený na analýze videozáznamů. Brno: Paido, 2006. 154 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 80-7315-127-8. info
 • MIKOVÁ, Marcela, Tomáš JANÍK a Oldřich RACEK. Analýza činností trenéra fotbalu při vedení tréninkové jednotky založená na videozáznamu. In Osobnost a aktivity sportovního trenéra. Brno: Paido, 2006. s. 113-120. ISBN 80-210-4136-6. info
 • JANÍK, Tomáš a Marcela MIKOVÁ. K současným způsobům využívání videozáznamů výuky v učitelském vzdělávání. In JANÍK, Tomáš a Jiří HAVEL. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Brno: MU, 2005. s. 122-129. ISBN 80-210-3884-5. info
 • MIKOVÁ, Marcela. Diagnostika učitele. Nástroje pro diagnostikování učitele v procesu výuky. Rigorózní práce. Brno: PdF, 2004. 124 s. info

2017/03/12

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info