Employees

prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.

Department of Physical Activities and Health Sciences


Office: bldg. E34/219
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 8662
E‑mail:
CV

Curriculum vitae

Person Identification
 • Jan Novotny, born 1954
Workplace
 • 2002-: Dept. of Sport Medicine, Faculty of Sports Medicine of Masaryk University, Brno
Employment Position
 • Associate Professor
Education and Academic Qualifications
 • 1980: Medical Faculty of Masaryk University, Brno
 • 1984: Postgraduate certification in Internal Medicine, Medical Institute, Prague
 • 1987: Postgraduate certification in Sports Medicine, Medical Institute, Prague
 • 1992: PhD in Internal Medicine, Masaryk University, Brno
 • 1997: Assoc.Prof. in Sports Medicine, Palacky University, Olomouc
Employment Summary
 • 1980-1984: Dept. of Physiotherapy, Hospital of MU, Brno
 • 1984-1999: Dept. of Sports Medicine, Medical Faculty of MU, Brno
 • 1997-2001: Dept. of Physical culture, Pedagogical faculty of MU
 • 1999-: Private medical profession in sport medicine, Brno
Pedagogical Activities
 • Sports medicine, Exercise physiology, Sports anathropology, Human anatomy and physiology.
 • Qualitative and Quantitative Research in Sport Science (International Network on Sport and Health Sciences)
Scientific and Research Activities
 • Human cardiopulmonary and metabolic reaction to physical loading.
 • Somatic development.
 • Diabetes mellitus and physical activity.
 • Physical activity of patients after oncological treatment.
 • Physical activity of patients with internal disease.
 • Stress testing.
Academical Stays
 • 2002-2006: Vice-dean for research and PhD studies.
Extrauniversity Activities
 • Czech Society of Sports Medicine: 1998-2002 scientific secretary, 2002-2006 vice chairman, 2006- chairman.
Selected Publications
 • NOVOTNÝ, Jan, Silvie KODEŠOVÁ, Dan ZACHA, Jan NOVOTNÝ, Martina BERNACIKOVÁ a Wael AWAD RAMADAN. Thermographic evaluation of muscle activity after front crawl swimming in young men. Acta of Bioengineering and Biomechanics. Poland, 2017, roč. 19, č. 4, s. 109-116. ISSN 1509-409X. doi:10.5277/ABB-00924-2017-03. full text na webu časopisu ABB info
 • NOVOTNÝ, Jan. Běh pro zdraví. In Lenka Procházková. Život ve zdraví 2017. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7.-8. září 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 58-60. ISBN 978-80-210-8875-7. URL info
 • GURÍN, Daniel a Jan NOVOTNÝ. Stabilita stoja po únave brušných svalov. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2016, roč. 10, č. 1, s. 103-109. ISSN 1802-7679. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Martina BERNACIKOVÁ. Myopatie jsko důsledek užívání statinů a svalové aktivity. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Brno: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2015, roč. 24, č. 2, s. 50-62. ISSN 1210-5481. Fulltext v databázi EBSCO info
 • NOVOTNÝ, Jan, Silvie RYBÁŘOVÁ, Dan ZACHA, Martina BERNACIKOVÁ a Wael Awad RAMADAN. The influence of breaststroke swimming on the muscle activity of young men in thermographic imaging. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2015, roč. 17, č. 2, s. 121-129. ISSN 1509-409X. doi:10.5277/ABB-00105-2014-03. Full text článku na webové stránce časopisu info
 • NOVOTNÝ, Jan a Vladimír POSPÍCHAL. Ekonomika vytrvalostního běhu mladých mužů na běhátku při doskoku na patu a na přední část nohy. In Konference České společnosti tělovýchovného lékařství a České revmatologické společnosti. 2015. ISSN 1210-5481. info
 • RŮŽIČKOVÁ, Jaroslava, Jan NOVOTNÝ, Martina BERNACIKOVÁ, Tomáš KALINA a Miriam KALICHOVÁ. Vliv různých běžeckých povrchů na příjem kyslíku u vytrvalostních běžců. In Konference České společnosti tělovýchovného lékařství a České revmatologické společnosti. 2015. ISSN 1210-5481. info
 • CHLÍBKOVÁ, Daniela, Beat KNECHTLE, Thomas ROSEMANN, Ivana TOMÁŠKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Alena ŽÁKOVSKÁ a Tomáš UHER. Rhabdomyolysis and exercise-associated hyponatremia in ultra-bikers and ultra-runners. Journal of the international Society of Sports Nutrition. London: International Society of Sports Nutrition, 2015, roč. 12, June, s. nestránkováno, 12 s. ISSN 1550-2783. doi:10.1186/s12970-015-0091-x. Odkaz na web článku od vydavatele. info
 • RYBÁŘOVÁ, Silvie a Jan NOVOTNÝ. Skin temperature changes of muscle regions in training swimmers. Journal of Human Sport and Exercise. Universidad de Alicante, 2015, roč. 10, 1Proc, s. 192-197. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2015.10.Proc1.05. Odkaz na článek v Journal of Human Sport and Exercise info
 • SIRIŠKI, Damjan a Jan NOVOTNÝ. Adaptive displays of body constitution in gravity cyclists. Journal of Human Sport and Exercise. Universidad de Alicante, 2015, roč. 10, 1Proc, s. 212-217. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2015.10.Proc1.08. Odkaz na článek v Journal of Human Sport and Exercise info
 • NOVOTNÝ, Jan, Silvie RYBÁŘOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Dan ZACHA. Termografické srovnání svalové aktivity mladých mužů při plavání způsobem prsa a kraul. In Spolupráce v kinantropologii III. 2014. ISBN 978-80-210-6854-4. Webová stránka sborníku konference. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Jan NOVOTNÝ a Silvie RYBÁŘOVÁ. Termografie v zátěžové fyziologii. In Spolupráce v kinantropologii III. 2014. ISBN 978-80-210-6854-4. Webová stránka sborníku konference. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Jan NOVOTNÝ a Silvie RYBÁŘOVÁ. Termografie ve sportovní medicíně. In Spolupráce v kinantropologii III. 2014. ISBN 978-80-210-6854-4. Webová stránka sborníku konference. info
 • RYBÁŘOVÁ, Silvie a Jan NOVOTNÝ. Reaction of musculoskeltal structures to training load of swimmers in the thermographic image. In Sport and Quality of Life 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3. info
 • KRÁLOVÁ, Dagmar, Jan NOVOTNÝ a Jana ŘEZANINOVÁ. Kinesio taping effect on biceps brachii muscle strength. In Martin Zvonar, Zuzana Sajdlova. Proceedings of the 9th International Conference Sport and Quality of Life 2013. Neuvedeno: Masaryk University, 2013. s. 51-58. ISBN 978-80-210-6640-3. URL info
 • BASTYAN, Vojtěch, Jan NOVOTNÝ, Jan MACH a Vladimír POSPÍCHAL. THE INFLUENCE OF RESISTANCE TRAINING ON RESTING METABOLIC RATE IN PREVIOUSLY SEDENTARY ADULT MEN. In Sport and Quality of Life 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Etiopatogeneze zátěžového astmatu, nefarmakologická prevence. In Astma a sport. XVI.Rožnovské alergologicko-imunologické dny. 2011. ISSN 1212-3536. web databáze Medvik s citací publikace v časopise Alergie, 13(4)2011:307. info
 • ONDRUŠKA, Titus a Jan NOVOTNÝ. Účinky tchai-ti-čchüan na autonomní nervové regulace u studentů Masarykovy univerzity. Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2011, roč. 11, č. 5, s. 17-24. ISSN 1802-7679. info
 • POSPÍCHAL, Vladimír, Jan NOVOTNÝ, Jaroslava CHOVANCOVÁ a Vojtěch BASTYAN. Running economy in long distance run - comparison of different running technique. Studia Sportiva. Brno: Tisk centrum s.r.o., 2011, roč. 5, č. 3, s. 7-12. ISSN 1802-7679. info
 • ZVONAŘ, Martin, Pavel KORVAS, Jiří NYKODÝM, Lenka BIEBERLOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ, Igor DUVAČ, Jana JUŘÍKOVÁ, František HAVLÍK, Miriam KALICHOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Zdenko REGULI, Vladimír PSALMAN, Ondřej SMOLKA, Tomáš VESPALEC a Erika ZEMKOVÁ. Pohybové a zdravotní aspekty v kinantropologickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 166 s. Pohybové a zdravotní aspekty v konantropologickém. ISBN 978-80-210-5176-8. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Jan NOVOTNÝ. Teplota sněhu při běhu na lyžích v obraze dynamické termografie (pilotní studie). Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2010, roč. 4, č. 2, s. 25-32. ISSN 1802-7679. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Lubomír ELBL a Martina BERNACIKOVÁ. Cardiological screening in young oncological convalescents before sport participation by heart rate variability analysis. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2010, roč. 4, č. 2, s. 69-75. ISSN 1802-7679. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Jan ONDRÁČEK a Jan NOVOTNÝ. Změna teplot sněhu při běhu na lyžích v obraze sekvenční termografie. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2010, roč. 4, č. 2, s. 109-118. ISSN 1802-7679. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Martina BERNACIKOVÁ. Fyziologické principy tréninku běžců. In Pohybové a zdravotní aspekty v kinantropologickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 91-97. ISBN 978-80-210-5176-8. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Jiří JANČÍK, Eva MATĚJŮ a Karel SCHNELLER. Arrhytmogenic right ventricular dysplasia - cause of death of young athlete (study of cases). Medicina Sportiva. Poland: Polish Society of Sports Medicine, 2010, roč. 14, č. 4, s. 221-224. ISSN 1734-2260. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Martina BERNACIKOVÁ. Poznámky k energetickému metabolismu svalových vláken. In Pohybové a zdravotní aspekty v kinantropologickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2010. s. 130-132. Katedra kineziologie 1. ISBN 978-80-210-5176-8. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Civilizace, pohybová aktivita a zdraví. In Pohybové a zdravotní aspekty v kinantropologickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2010. s. 8-17. ISBN 978-80-210-5176-8. info
 • ONDRÁČEK, Jan, Jan NOVOTNÝ a Jan NOVOTNÝ. Zjišťování průběhu změn teploty sněhu v běžecké stopě. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2010, roč. 4, č. 2, s. 43-48. ISSN 1802-7679. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Hypokineze. In Civilizace a nemoci. 1. vyd. Praha: FUTURA, 2009. s. 36-41. 154. ISBN 978-80-86844-53-4. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Poruchy a poškození pohybového aparátu. In Civilizace a nemoci. 1. vyd. Praha: FUTURA, 2009. s. 221-224. 154. ISBN 978-80-86844-53-4. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Využití termografie pro sportovce. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2009, roč. 3, č. 1, s. 33-42. ISSN 1802-7679. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Aktuální otázky poškození zdraví sportem. In Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: Fakutla sportovních studií MU, 2009. s. 92-, 4 s. ISBN 978-80-210-5006-8. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Společné úkoly kinantropologie a tělovýchovného lékařství. In Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2009. s. 93-, 14 s. ISBN 978-80-210-5006-8. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Eva KOLKOVÁ, Hana SLÁDKOVÁ, Lenka DOJČÁROVÁ a Martina NOVOTNÁ. Variabilita srdeční frekvence dětí vleže a vstoje - IV. díl: Děti ve věku 13-15 let. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká spol. tělovýchovného lékařství, 2008, roč. 17, č. 2, s. 76-82. ISSN 1210-5481. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Martina BERNACIKOVÁ. Variabilita srdeční frekvence u dětí vleže a vstoje. 1. vyd. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2008. 156 s. Masarykova univerzita, FSpS, 1. vyd. ISBN 978-80-210-4602-3. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Martina NOVOTNÁ. Variabilta srdeční frekvence u dětí vleže a vstoje - V. (závěrečná) část. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství, 2008, roč. 17, č. 3, s. 120-129. ISSN 1210-5481. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Martina NOVOTNÁ. Saturace hemoglobinu kyslíkem u 52 letého triatlonisty po vypití oxygenované vody. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: ČSTL, 2007, roč. 16, č. 1, s. 48-52. ISSN 1210-5481. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Eva KOLKOVÁ, Hana SLÁDKOVÁ, Lenka DOJČÁROVÁ a Ilona DOHNALOVÁ. Variabilita srdeční frekvence dětí vleže a vstoje - část II: děti ve věku 7-9 let. Med Sport Boh Slov. Praha: ČSTL, 2007, roč. 16, č. 2, s. 85-91. ISSN 1210-5481. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Martina NOVOTNÁ. Variabilita srdeční frekvence vleže a vstoje u děvčat ve věku 16-18 let. Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2007, roč. 1, č. 1, s. 16-25. ISSN 1802-7679. info
 • ČÍŽEK, Tomáš a Jan NOVOTNÝ. Rozdíly výšek pravého a levého ramene u nepárových a párových veslařů. In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2007. 7 s. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Martina NOVOTNÁ. Vztah variability srdeční frekvence u dětí k věku. In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2007. s. 97-113, 16 s. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • NOVOTNÁ, Martina, Jan NOVOTNÝ a Martin SEBERA. Modifikovaný Saltinův test v terénních podmínkách pro hodnocení běžecké ekonomiky a aerobní kapacity. In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2007. 6 s. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • NOVOTNY, Jan. Fuzzy logic in sports medicine. In Vth European Sports Medicine Congress. Prague: Czech Society of Sports Medicine, 2007. s. 69-77, 14 s. ISSN 1210-5481. info
 • NOVOTNÝ, jan, Eva KOLKOVÁ, Hana SLÁDKOVÁ, Lenka DOJČÁROVÁ a Martina NOVOTNÁ. Variabilita srdeční frekvence dětí vleže a vstoje - část III: děti ve věku 10-12 let. Medicina sportiva. Bohemica et Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství., 2007, roč. 16, č. 4, s. 196-202. ISSN 1210-5481. info
 • NOVOTNÁ, Martina a Jan NOVOTNÝ. Fyziologická podstata rychlostního a vytrvalostního běžeckého výkonu. Brno: Masarykova Univerzita, 2007. 60 s. ISBN 978-80-210-4506-4. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Alena CHALOUPECKÁ. Zdravotní komplikace sportovního dopingu v ČR v letech 2004-2005. In Zdravotní aspekty pohybových aktivit. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2006. s. 73-74. ISSN 1210-5481. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Eva KOLKOVÁ, Hana SLÁDKOVÁ, Lenka DOJČÁROVÁ a Ilona DOHNALOVÁ. Variabilita srdeční frekvence dětí vleže a vstoje: děti ve věku 4-6 let. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká spol. tělovýchovného lékařství, 2006, roč. 15, č. 3, s. 145-153. ISSN 1210-5481. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Martina NOVOTNÁ a Jan NOVOTNÝ. Work capacity, strength and somatic state of top gymnast-girls during five years period. In A child in motion. Koper: University of Primorska, 2006. 5 s. ISBN 961-6328-36-0. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Věra MARYŠKOVÁ, Daniel BURIAN a Petr NESTROJIL. Kožní teplota nad kvadricepsem po 10 minutové zátěži u mužů. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 86-90. ISBN 80-210-4145-5. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Eva KOLKOVÁ, Hana SLÁDKOVÁ, Lenka DOJČÁROVÁ a Martina NOVOTNÁ. Variabilita srdeční frekvence vleže a vstoje u 10-12 letých dětí. In KOLKOVÁ, Eva. Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 85-99. ISBN 80-210-4145-5. info
 • NOVOTNÁ, Martina a Jan NOVOTNÝ. Vliv oxygenované vody na saturaci hemoglobinu kyslíkem. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 82-87. ISBN 80-210-4145-5. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Astma a sport. In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2005. s. 116-122. ISBN 80-210-3863-2. info
 • NOVOTNÁ, Martina a Jan NOVOTNÝ. Posuzování sprintérských schopností izometrickou dynamometrií u 12-13 letých atletů. In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2005. s. 113-119. ISBN 80-210-3863-2. info
 • BURIAN, Daniel a Jan NOVOTNÝ. Změna hrudní kyfózy u mužů během kurzu vodní turistiky. In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2005. s. 27-29. ISBN 80-210-3863-2. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Martina NOVOTNÁ a Jan, jr. NOVOTNÝ. Functional and somatic state in gymnasts of Czech national team. In Movement and Health. Olomouc: Palacký University, 2005. s. 165-168. ISBN 80-244-1166-0. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Sport, zdraví a kvalita života. In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2004. s. 65-71. ISBN 80-210-3541-2. info
 • ELBL, Luděk, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jan NOVOTNÝ. Vliv léčby antracykliny na funkci myokardu levé komory u 155 pacientů léčených v dětství pro maligní onemocnění: echokardiografické studie. Česko-Slovenská Pediatrie. ČR, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně,, 2003, roč. 58,2003, č. 3, s. 121-128. ISSN 0069-2328. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Michal CHARVÁT a Zdeněk JOSEFÍK. Studijní programy Fakulty sportovních studií MU. Universitas - revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. 36, č. 3, s. 29-36. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Martina NOVOTNÁ a Daniel BURIAN. Onemocnění páteře a sport. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. Brno: Fakulta sportovních stidií, 2003. s. 50. ISBN 80-210-3261-8. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Martin SEBERA, Luboš HRAZDIRA a Martina NOVOTNÁ. Kapitoly sportovní medicíny. 1. vyd. Brno: Paido / Fakulta sportovních studií MU, 2003. ISBN 80-7315-064-6. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ a Martina NOVOTNÁ. Heart rate variability analysis and toxic cardiomyopathy screening in population after oncological treatment. In Variabilita srdeční frekvence a její hodnocení v biomedicínských oborech - od teorie ke klinické praxi. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. s. 70-74. ISBN 80-244-0805-8. info
 • SEKOT, Aleš a Jan NOVOTNÝ. Sport a společnost. Brno: Paido, 2003. 191 s. ISBN 80-7315-047-6. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Preventive sports medical examination for students of physical education and sports studies. In Proceedings of abstracts. "Physical Education and Sport 2002". Liberec, 2002. s. 42. ISBN 80-7083-623-7. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Porucha srdečního rytmu při tělovýchovně-lékařské prohlídce plavce. (Abstrakt). Med.Sport.Boh.Slov. Praha, 2002, roč. 11, č. 3, s. 216-217. ISSN 1210-5481. info
 • HRAZDIRA, Luboš, Jan NOVOTNÝ, N. GEORGOPOULOS, K. MARKOU, A. THEODOROPOULOU, M. LEGLISE, A.G. VAGENAKIS a P. MYLONAS. Vztah mezi chronologickým a biologickým věkem, stanoveným podle kostního věku a podle antropometrických parametrů u vrcholových dospívajících sportovních gymnastek a gymnastů. (Abstrakt). Med. Sport. Boh. Slov. Praha, 2002, roč. 11, č. 3, s. 207. ISSN 1210-5481. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Asthma bronchiale a sport. Alergie. Praha: Tigis s.r.o., 2002, roč. 4, č. 3, s. 225-227. ISSN 1212-3536. info
 • ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jan NOVOTNÝ. Echokardiografické vyhodnocení pozdních následků chemoterapie doxorubicinem v dětském věku. Cor et Vasa. Praha, 2002, roč. 44, č. 9. ISSN 0010-9650. info
 • ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jan NOVOTNÝ. Některé aspekty časného a pozdního poškození myokardu levé komory srdeční po léčbě antracykliny v dětském věku. 2002. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Jan NOVOTNÝ a Zuzana BRÁZDOVÁ. Quality of life of children and adolescents after treatment of leukemia in childhood. Medical a Pediatric Oncology. Wiley-Liss, 2002, roč. 39, č. 4, s. 344. ISSN 0098-1532. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Jan NOVOTNÝ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Milan BAJER. Kvalita života bývalých onkologických pacientů. Česko-slovenská pediatrie. 2002, roč. 57, č. 11, 2 s. info
 • ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jan NOVOTNÝ. Dynamic and low-dose dobutamine stress echocardiography in the assessment of late doxorubicin-induced cardiotoxicity. European Heart Journal. 2002, roč. 23, Suppl.5, s. 207-207. ISSN 0195-668X. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Ilona DOHNALOVÁ. Poruchy růstu dětí. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2001. s. 6-8. ISBN 80-210-2573-5. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Martina NOVOTNÁ a Ilona DOHNALOVÁ. Variabilita srdeční frekvence u osob po léčbě kardiotoxickými cytostatiky. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká spol. tělovýchovného lékařství, 2001, roč. 10, č. 2, s. 88-89. ISSN 1210-5481. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Lubomír ELBL a Jan NOVOTNÝ. Pozdní následky léčby dětských nádorů: hodnocení kardiorespiračních funkcí, skladby těla a životního stylu dětí po léčbě zhoubného nádoru. Pediatrie pro praxi. Konice, ČR: Solen, 2001, roč. 2, č. 6, s. 278-281. ISSN 1213-0494. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Jan NOVOTNÝ, Václav CHALOUPKA a Milan BAJER. Význam monitorování kardiotoxicity ke sledování kvality života dětí po onkologické léčbě. In 5. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Sborník. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. s. 32. info
 • HLAVOŇOVÁ, Dita a Jan NOVOTNÝ. Změna variability srdeční frekvence v klidu a při zátěži. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. první. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2001. s. 195-199. ISBN 80-210-2764-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Ilona DOHNALOVÁ a Dita HLAVOŇOVÁ. Variabilita srdeční frekvence při posuzování schopnosti k pohybové aktivitě u dětí a mladistvých po léčbě cytostatiky. In MEDsport sympózium 2000. Hradec Králové, CZ: MedVěd agentura, 2000. s. 138-141. ISBN 80-238-4667-1. info
 • NOVOTNÝ, Jan a František BABINEC. Fuzzy expert system for exercise therapy in diabetics. In SZCEPANIAK, Piotr S. a Paulo J.G. LISBOA. Fuzzy Systems in Medicine. Heidelberg, New York: Physica-Verlag / Springer Verlag Co, 2000. s. 669-692. ISBN 3-7908-1263-3. info
 • HRSTKOVÁ, Hana a Jan NOVOTNÝ. Screening toxické kardiomyopatie po kardiotoxické cytostatické léčbě v dětství. Brno, 2000. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ a J. NOVOTNÝ. Vztah mezi anamnesticky zjištěnou tělesnou aktivitou a baroreflexní senzitivitou po léčbě antracykliny. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 55, č. 5, s. 281-287. ISSN 0069-2328. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Milan BAJER, Ilona DOHNALOVÁ a Martina NOVOTNÁ. Zralost kostry a rozvoj tělesné výšky u dětí po léčbě zhoubných nádorů. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: ČSTL-ERILENS, 2000, roč. 9, č. 3, s. 127-128. ISSN 1210-5481. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Tomáš PĚTIVLAS, Ilona DOHNALOVÁ a Martina NOVOTNÁ. Zralost kostry a predikce výšky u mladých basketbalistů. Bratislava: SSTL - LK SOV, 2000. s. 21-22. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Pavel HOMOLKA. Jiné druhy zátěže. In PLACHETA, Zdeněk. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. s. 51-63. Grada/Avicenum. ISBN 80-7169-271-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Antropologické hodnoty. In PLACHETA, Zdeněk. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. s. 104-107. ISBN 80-7169-271-9. info
 • DOHNALOVÁ, Ilona, Jan NOVOTNÝ, Petr KRÁTKÝ, Dita HLAVOŇOVÁ, Roman GRMELA a Lenka CHARVÁTOVÁ. Obezita u dětí. In Alternativní pohybové aktivity dětí a mládeže. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999. s. 31-32. ISBN 80-210-2255-8. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Dynamometrie. In PLACHETA, Zdeněk. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. s. 155-159. ISBN 80-7169-271-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Siegelová Jarmila. Dlouhodobé monitorování kardiovaskulárních hodnot. In PLACHETA, Zdeněk. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. s. 135-140. ISBN 80-7169-271-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Izometrický zátěžový test. In PLACHETA, Zdeněk. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. s. 171. ISBN 80-7169-271-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Variabilita srdeční frekvence. In PLACHETA, Zdeněk. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. s. 172-174. ISBN 80-7169-271-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Test s kašlem. In PLACHETA, Zdeněk. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. s. 177. ISBN 80-7169-271-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Chladový zátěžový test. In PLACHETA, Zdeněk. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. s. 177-178. ISBN 80-7169-271-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Energetická náročnost různých pohybových činností. In PLACHETA, Zdeněk. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. s. 197-199. ISBN 80-7169-271-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Diabetes mellitus. In PLACHETA, Zdeněk. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. s. 243-248. ISBN 80-7169-271-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Onkologická onemocnění. In PLACHETA, Zdeněk. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. s. 253-254. ISBN 80-7169-271-9. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ a Jan NOVOTNÝ. Znalosti a postoje ke zdravé výživě a pohybové aktivitě u dětí dříve léčených pro zhoubný nádor. Brno: Závěrečná zpráva. MZd ČR, grant. č.120, 1999. 39 s. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Biochemické hodnoty. In PLACHETA, Zdeněk. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. s. 101-102. ISBN 80-7169-271-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Ilona DOHNALOVÁ a Hlavoňová Dita, Grmela Roman, Charvátová Lenka. Hypokinéza a zdraví u dětí. In PAVLÍK, Josef. Alternativní pohybové aktivity dětí a mládeže. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 1999. s. 20-23. ISBN 80-210-2255-8. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Hana HRSTKOVÁ. Tělesný rozvoj a fyzická aktivita u dětí a dospělých po léčbě zhoubného nádoru. In VÁLKOVÁ, Hana a Zuzana HANELOVÁ. Pohyb a zdraví. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. s. 405-408. ISBN 80-244-0004-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Josef PAVLÍK, Petr KOTYZA a Petr KRÁTKÝ. Diagnostika tělesné zdatnosti, pohybového režimu a zdravotního stavu dětí na školách 2. stupně II. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999. 3 s. Zdravotně orientovaná tělesná výchova. ISBN 80-210-2246-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Ilona DOHNALOVÁ a Dita HLAVOŇOVÁ. Variabilita srdeční frekvence při posuzování schopnosti k pohybové aktivitě u dětí po léčbě cytostatiky. Závěrečná zpráva grantového úkolu 18/99 PdF MU. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999. 34 s. info
 • GRMELA, Roman, Ilona DOHNALOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Petr KRÁTKÝ a Jan NOVOTNÝ. Cvičení dětí v rekonvalescenci po léčbě zhoubných nádorů. In PYŠNÝ, Ladislav a Miluše VAVRUŠKOVÁ. Teorie a praxe v tělesné výchově a sportu. Ústí nad Labem: UJEP, 1999. s. 25-27. ISBN 80-7044-265-4. info
 • GRMELA, Roman, Ilona DOHNALOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Petr KRÁTKÝ a Jan NOVOTNÝ. Rehabilitačně - rekondiční cvičení dětí léčených pro zhoubné nádory. In PAVLÍK, Josef. Alternativní pohybové aktivity dětí a mládeže. Brno: Ústav tělesné kultury PdF MU, 1999. s. 51-54. info
 • MOTYČKA, Jaroslav, Jan NOVOTNÝ, Pavel HRON a Petr KOTYZA. Ponořovací refelx a jeho význam pro plaveckou veřejnost. In VÁLKOVÁ, HanA a Zuzana HANELOVÁ. Pohyb a zdraví. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. s. 389-392. ISBN 80-244-0004-9. info
 • KRÁTKÝ, Petr, Jan NOVOTNÝ, Dita HLAVOŇOVÁ, Roman GRMELA a Ilona DOHNALOVÁ. Týdenní mimoškolní energetická náročnost pohybu dětí dětí a její vztah k tělesné zdatnosti a somatickému rozvoji. In PYŠNÝ, Ladislav a Miluše VAVRUŠKOVÁ. Teorie a praxe v tělesné výchově a sportu. Ústí nad Labem: UJEP, 1999. s. 54-56. ISBN 80-7044-265-4. info
 • HLAVOŇOVÁ, Dita, Roman GRMELA, Petr KRÁTKÝ a Jan NOVOTNÝ. Vztah vytrvalostní zdatnosti a variability srdeční frekvence u 13 letých dívek. In Teorie a praxe v tělesné výchově a sportu. Ústí nad Labem: UJEP, PdF, Katedra tělesné výchovy, 1999. s. 36-38. ISBN 80-7044-265-4. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Milan BAJER. Děti po léčbě zhoubného nádoru v 21. století. In 44. Pediatrický den. Abstrakta. Brno, 1999. s. 26. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Roman ČERBÁK, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ, Břetislav ZATLOUKAL, J. NEČAS, P. POKORNÝ a H. BEDNÁŘOVÁ. Aerobní kapacita a její vztah k některým neinvazivním funkčním ukazatelům srdce u mužů s aortální regurgitací. Abstrakt. Cor Vasa. 1998, roč. 40, č. 4, s. 36. ISSN 0010-9650. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Ilona DOHNALOVÁ a Homolka Pavel, Zatloukal Břetislav, Vank Pavel. Posuzování schopnosti k tělesnému zatížení u dětí v rehabilitaci po léčbě zhoubných nádorů. In Nové trendy ve funkční diagnostice a rehabilitaci. Brno: Lékařská fakulta MU, 1998. s. 15. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Kolková Eva, Sládková Hana, Dojčárová Lenka, Dohnalová Ilona. Variabilita srdeční frekvence u zdravých dětí vleže. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká spol. tělovýchovného lékařství, 1998, roč. 7, č. 2, s. 35-40. ISSN 1210-5481. info
 • BABINEC, František a Jan NOVOTNÝ. Diabetics, identification and physical therapy regulation. In Proceedings of the Third Biannual World Automation Congress WAC 98. Anchorage, Alaska, USA: TSI Press, 1998. s. IFMIP-0081, 6 s. ISBN 1-889335-07-X. info
 • NOVOTNÝ, Jan, František BABINEC a Hrstková Hana. Toxic cardiopathy screening in chilhood after malignant tumours therapy. In Proceedings of the Third Biannual World Automation Congress WAC 98. Anchorage, Alaska, USA: TSI Press, 1998. s. IFMIP-0071, 6 s. ISBN 1-889335-07-X. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Pohybová aktivita a zátěžová funkční diagnostika u osob léčených pro onkologické onemocnění. In 4. mezinárodní sympózium o zdraví sportovců a zdravém způsobu života. Hradec Králové: MedVěd, 1998. s. 114-115. ISBN 80-238-3185-2. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Podpůrný rozhodovací fuzzy systém pro řízení léčebného cvičení diabetiků. In VILÍMOVÁ, Vlasta. Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1998. s. 38-41. ISBN 80-210-1944-1. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ a Milan BAJER. Některé antropometrické ukazatele u dětí a mladistvých po léčbě zhoubného nádoru. In Chronicky nemocné dítě. 1. vyd. Olomouc: Palackého Universita Olomouc, 1998. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Ilona DOHNALOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Posuzování schopnosti k pohybové aktivitě u dětí po léčbě zhoubných nádorů. In Zdravotně orientovaná tělesná výchova na základní škole. Sborník anotací. Brno, 1998. 1 s. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Zátěžové vyšetření při posuzování pracovní schopnosti nemocných s diabetem a obezitou. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká spol. tělovýchovného lékařství, 1997, roč. 6, č. 3, s. 92-95. ISSN 1210-5481. info
 • BABINEC, František a Jan NOVOTNÝ. Physical exercise therapy volume regulation in I. type diabetics. In Proceedings EUFIT´97, Vol.2. Aachen, 1997. s. 1176-1180. info
 • BABINEC, František a Jan NOVOTNÝ. Fuzzy logic approach to exercise therapy pprescription in I. type diabetics. In 7th International Fuzzy Systems Association World Congress. Prague: Fuzzy Systems Association, 1997. s. 401-405. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ a Pejchlová Marie. Hodnocení funkční zdatnosti a somatického vývoje dětí s prodělanou leukémií. Brno: IGA MZd ČR, 1997. 154 s. info
 • HRSTKOVÁ, Hana a Jan NOVOTNÝ. Některé parametry tělesné zdatnosti u dětí po terapii zhoubného nádoru antracykliny s kardioprotekcí. Česko - Slovenská Pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1997, roč. 52, č. 9, s. 679-682. ISSN 0069-2328. info
 • DOHNALOVÁ, Ilona, Břetislav ZATLOUKAL, Jan NOVOTNÝ, Otto VLACH a Jiří POLÁCH. Field testing of physical fitness in young patients with idiopathic scoliosis. Sports Medicine Training and Rehabilitations. Mexico: OPA, 1997, roč. 7, 3-4, s. 193-206. ISSN 1057-8315. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Cvičení při diabetu. Sokolský věstník. 1997, roč. 52, č. 11, s. 19. info
 • HRSTKOVÁ, Hana a Jan NOVOTNÝ. Některé spiroergometrické parametry u dětí po léčbě zhoubného nádoru. Čs. pediatrie. Mladá fronta a.s., 1997, roč. 52, č. 8, s. 607-609. ISSN 0069-2328. info
 • BABINEC, František, Jan NOVOTNÝ a Schneider Pavel, Placheta Zdeněk. Exercise therapy prescription in I. type diabetics using fuzzy logic. In JAMSHIDI, Mohammad, Madjid FATHI a Pierrot Francois. Soft Computing with Industrial Applications. Proceedings of the World Automation Congress WAC 96. Albuquerque: TSI Press, 1996. s. 749-754. Recent trends in research and development, Vol.5. ISBN 1-889335-02-9. info
 • ZATLOUKAL, Břetislav, Jiří TOMAN, Lenka ŠPINAROVÁ, K. KOTHE a Jan NOVOTNÝ. Spirometry in moderate chronic heart failure patients. Perfusion. London, Great Britain: Elsevier, 1996, roč. 9, č. 5, s. 208-211. ISSN 0935-0020. info
 • PLACHETA, Zdeněk, Ilona DOHNALOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Břetislav ZATLOUKAL, Karel ČECHOVSKÝ, Vladimír DRAŽIL a Pavel HOMOLKA. Zátěžová funkční diagnostika a preskripce pohybové léčby ve vnitřním lékařství. 2. přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. 156 s. ISBN 80-210-1170-X. info
 • DOHNALOVÁ, Ilona, Břetislav ZATLOUKAL, Jan NOVOTNÝ, Zdeněk PLACHETA, Tomáš OSTŘÍŽEK, Otto VLACH a S. FEITOVÁ. Functional examination of girls with idiopathic scoliosis in field endurance performance. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 1995, roč. 68, č. 7, s. 263-280. ISSN 1211-3395. info
 • ZATLOUKAL, Břetislav, Jan NOVOTNÝ, Jiří TOMAN, Lenka ŠPINAROVÁ a K. KOTHE. The Effect of Maximum Exercise Stress and Three Month Rehabilitation Upon Ventilatory Functions in Chronic Heart Failure Patients. In Abstracts 8th FIMS European Sports Medicine Congress. Granada: FIMS, 1995. s. 282. info
 • BABINEC, František, Jan NOVOTNÝ, Zdeněk PLACHETA a P. SCHNEIDER. Fuzzy Expert System for Exercise Therapy Prescription in I. Type Diabetics. In EUFIT Proceedings. Aachen, Germany, 1995. s. 1659-1663. info
 • ŠPINAR, Jindřich, Jan NOVOTNÝ, Jiří MAYER, Jiří VÍTOVEC a Lenka ŠPINAROVÁ. Hemocoagulation and hemorheology in heart failure and the possible effects of glycosaminoglycans. Vnitřní lék. Praha, 1995, roč. 41, č. 1, s. 3-7. ISSN S0042-773X. info
 • HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ a Zdeněk PLACHETA. Tělesná zdatnost pacientů po léčbě akutní leukémie v dětství. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1994, roč. 49, č. 11, s. 655-658. ISSN 0069-2328. info
 • ZATLOUKAL, Břetislav, Jiří TOMAN, Jindřich ŠPINAR, Zdeněk PLACHETA, Pavel HOMOLKA a Jan NOVOTNÝ. Bicycle spiroergometry and two 6 minute walk tests in chronic heart failure patients. In Abstract book. XXV FIMS World Congress. Athens: FIMS, 1994. s. 71. info
 • ZATLOUKAL, Břetislav, Jindřich ŠPINAR, Pavel HOMOLKA a Jan NOVOTNÝ. Comparison of two protocols used in exercise testing in chronic heart failure patients. Sborník lékařský. Praha: Karolinum, 1994, roč. 95, č. 2, s. 89-94. ISSN 0036-5327. info
 • DOHNALOVÁ, Ilona, Břetislav ZATLOUKAL, D. OSTŘÍŽEK, Jan NOVOTNÝ, Zdeněk PLACHETA a Otto VLACH. Terénní test zdatnosti mládeže se skoliózou v před- a pooperačním období. Abstrakt. Med.Sport.Boh.Slov. Praha, 1994, roč. 3, č. 3, s. 89. ISSN 1210-5481. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Břetislav ZATLOUKAL a Ilona DOHNALOVÁ. Kardiopulmonální zdatnost pacientů po léčbě akutní leukémie. Abstrakt. Med.Sport.Boh.Slov. Praha, 1994, roč. 3, č. 3, s. 100. ISSN 1210-5481. info
 • PLACHETA, Zdeněk, Ilona DOHNALOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Břetislav ZATLOUKAL, Karel ČECHOVSKÝ, Vladimír DRAŽIL a Pavel HOMOLKA. Zátěžová funkční diagnostika a ordinace pohybové aktivity ve vnitřním lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 116 s. ISBN 80-210-0427-4. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Zdeněk PLACHETA a Ilona DOHNALOVÁ. Kardiorespirační a metabolická odezva diabetiků na laboratorní a terénní zatížení. Časopis lékařů českých. 1993, roč. 132, č. 24, s. 756-759. ISSN 0008-7335. info
 • PLACHETA, Zdeněk, Ilona DOHNALOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Břetislav ZATLOUKAL. Sportovní srdce - desadaptce, maladaptace? Med. Sport. Boh. Slov. Praha, 1993, roč. 2, č. 1, s. 5-15. ISSN 1210-5481. info
 • ZATLOUKAL, Břetislav, Jan NOVOTNÝ a Jiří TOMAN. Determination of anaerobic threshold in heart failure patients. Abstract. In FIMS 7th European Sports Medicine Congress. Nicosia - Cyprus: FIMS, 1993. s. 163. info
 • ZATLOUKAL, Břetislav, Jan NOVOTNÝ, B. UCHYTIL a M. OŠMEROVÁ. Pressure Gradient in Children Operated on for Coarctation of the Aorta. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 1993, roč. 66, 3-4, s. 81-89. ISSN 1211-3395. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Zdeněk PLACHETA a Ilona DOHNALOVÁ. The cardiorespiratory and metabolic response in diabetics to physical loading in the laboratory and under field conditions. Čas. Lék. čes. Praha, 1993, roč. 132, č. 24, s. 756-759. ISSN 0008-7335. info
 • TOMAN, Jiří, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Ladislav GROCH, Břetislav ZATLOUKAL, Jan NOVOTNÝ a Miloš ŠTEJFA. Je centrální hemodynamika rozhodující pro projevy chronického srdečního selhání? Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 8, s. 755-760. ISSN 0042-773. info
 • ZATLOUKAL, Břetislav, Jan NOVOTNÝ a Zdeněk PLACHETA. Transportní systém a chronické srdeční selhání. Medicina Sportiva Bohemoslovaca. Praha, 1992, roč. 1, č. 4, s. 2-4. info
 • ZATLOUKAL, Břetislav, Jan NOVOTNÝ a Zdeněk PLACHETA. Hodnocení kardiopulmonální funkční zdatnosti při chronickém srdečním selhání. Medicina Sportiva Bohemoslovaca. Praha, 1992, roč. 1, č. 4, s. 5-7. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Ilona DOHNALOVÁ, Blažena PODROUŽKOVÁ, Břetislav ZATLOUKAL a Pavel HOMOLKA. Pohybová aktivita v terapii mužů s inzulin-dependentním diabetes mellitus. Abstrakt. In Pohybová aktivita v terapii. Hradec Králové, 1992. s. 6. info
 • ZATLOUKAL, Břetislav, Jan NOVOTNÝ, Pavel HOMOLKA, Karel ČECHOVSKÝ a Ilona DOHNALOVÁ. Možnosti stanovení anaerobního prahu u osob s chronickým srdečním selháním. In Klinické problémy v telovýchovnom lekárstve. Bratislava: Asklepios, 1992. s. 125-129. info
 • DOHNALOVÁ, Ilona, Vladimír PALYZA, Jan NOVOTNÝ, Karel ČECHOVSKÝ, Břetislav ZATLOUKAL a Kateřina POSPÍŠILOVÁ. Změny některých metabolických parametrů po maximálním a vytrvalostním fyzickém zatížení diabetiků I. typu. Abstrakt. In XXVII. Diabetologické dny. Luhačovice, 1991. s. 7. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Ilona DOHNALOVÁ, Blažena PODROUŽKOVÁ a Břetislav ZATLOUKAL. Vliv pravidelné pohybové aktiviy diabetiků I. typu na fyzikou zdatnost a výkonnost. Abstrakt. In XXVII. Diabetologické dny. Luhačovice, 1991. s. 40. info
 • PLACHETA, Zdeněk, Blažena PODROUŽKOVÁ, Ilona DOHNALOVÁ a Jan NOVOTNÝ. Kardiorespirační a metabolická odezva na laboratorní a terénní fyzické zatížení diabetiků I. typu. Abstrakt. In XXVII. Diabetologické dny. Luhačovice, 1991. s. 43. info
 • TOMAN, Jiří, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK, Ladislav GROCH, Břetislav ZATLOUKAL a Jan NOVOTNÝ. Different changes of plasma renin activity during the treatment of chronic heart failure with angiotensin converting enzyme inhibitors. Abstract. In Second International Symposium on ACE Inhibition. London, UK, 1991. 1 s. info
 • TOMAN, Jiří, Miroslav SOUČEK, Lada RAMBOUSKOVÁ, Břetislav ZATLOUKAL a Jan NOVOTNÝ. Comparison of captopril and enalapril in patients with chronic heart failure: the cross-over study. In Fourth International Symposium Cardiovascular Pharmacotherapy. Geneva: ISCP, 1991. 1 s. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Pohybová aktivita v terapii diabetes mellitus. In Horniak E. (ed.) Klinické problémy v telovýchovnom lekárstve. Bratislava: Asklepios, 1991. s. 121-124. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Ilona DOHNALOVÁ, Blažena PODROUŽKOVÁ a Břetislav ZATLOUKAL. Vliv pravidelné pohybové aktivity diabetiků I. typu na fyzickou zdatnost a výkonnost. In Horniak E. (ed.) Klinické problémy v telovýchovnom lekárstve. Bratislava: Asklepios, 1991. s. 117-120. info
 • ZATLOUKAL, Břetislav, Jan NOVOTNÝ, B. UCHYTIL a M. OŠMEROVÁ. Pressure gradient in children following coarctation of the aorta, and changes in it under static and dynamic loading. In International symposium on hypertension. Proceedings. Brno, 1990. s. 173-174. info
 • ZATLOUKAL, Břetislav, Jan NOVOTNÝ a B. UCHYTIL. Kardiorespirační funkční zdatnost dětí po operaci koarktace aorty. Lékař a tělesná výchova. Praha: Zdravotnická rada ÜV ČSTV, 1990, 18-1, s. 44-46. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Ilona DOHNALOVÁ a Břetislav ZATLOUKAL. Preskripce pohybové aktivity dětem s diabetes mellitus I. typu. In Telesná zátěž u mládeže. Abstrakta. Ostrava, 1990. s. 39. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Břetislav ZATLOUKAL. Laboratorní zátěžový test u dětí s IDDM. In Tělesná zátěž u mládeže. Abstrakta. Ostrava, 1990. s. 40. info
 • DOHNALOVÁ, Ilona, Zdeněk PLACHETA, Jan NOVOTNÝ a Břetislav ZATLOUKAL. Validity of some biochemical parameters for estimation of reaction and adaptation of organism to physical load. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 1990, roč. 63, č. 3, s. 151-152. ISSN 1211-3395. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Břetislav ZATLOUKAL, Ilona DOHNALOVÁ a Jiří ŠTARHA. Kardiorespirační funkční zdatnost dětí s diabetes mellitus I. typu. Čs Pediat. Praha: ČLS, 1990, roč. 45, č. 8, s. 463-467. ISSN 0069-2328. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Břetislav ZATLOUKAL, Ilona DOHNALOVÁ a Jiří ŠTARHA. Cardiorespiratory fitness in children with type I diabetes mellitus. Čes.-slov. Pediat. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1990, roč. 45, č. 8, s. 463-467. ISSN 0069-2328. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Břetislav ZATLOUKAL, Ilona DOHNALOVÁ, Mojmír BLAHA, Jiří TOMAN a Zdeněk PLACHETA. Anaerobní práh u nemocných s ischemickou chorobou srdeční. In Současné směry v patologické fysiologii. Praha: Univerzita Karlova, 1989. s. 306-307. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Břetislav ZATLOUKAL, Karel ČECHOVSKÝ a Z. KALINA. Comparison of Physical Fitness in Children with Insulin-Dependent Diabetes (Type 1 Diabetes Mellitus) with Their Healthy Siblings and the Czechoslovak Population. Abstract. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 1989, roč. 62, č. 8, s. 507-508. ISSN 1211-3395. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Jiří HOLÝ. Možnosti využití termovize v tělovýchovném lékařství (na příkladu u plavců). In Metodický dopis. Zdravotnická problematika plavání. Brno: ČÚV ČSTV, 1989. s. 30-42. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Břetislav ZATLOUKAL a B. ULIČNÝ. Vyšetření teplotních změn při poškození pohybového aparátu sportovců. In Telovýchovnolekárska problematika športovania. Bratislava: SÚV ČSZTV, 1989. s. 166-170. info
 • ZATLOUKAL, Břetislav, Jan NOVOTNÝ, O. DADÁK, D. HÁJEK, Z. MERTA, Zdeněk PLACHETA, B. SKLENSKÝ a Beata ŠIMČÍKOVÁ. Kardiorespirační funkční zdatnost slevačů s dlouhodobou expozicí v prašném prostředí. In XXI.Kongres pracovního lékařství. Souhrny. Praha, 1989. s. 3. info
 • ŠIMČÍKOVÁ, Beata, Bohuslav SKLENSKÝ, Z. MERTA, D. HÁJEK, O. ČECHOVÁ, L. MALÁŠKOVÁ, O. DADÁK, V. HLEDÍKOVÁ, J. BLESÍK, J. MAREČKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Břetislav ZATLOUKAL. Vliv práce a pracovního prostředí na zdravotní stav pracovníků slévárny. In XXI. Kongres pracovního lékařství. Souhrny. Praha, 1989. s. 2. info
 • VÍTOVÁ, V., Beata ŠIMČÍKOVÁ, Z. MERTA, D. HÁJEK, Bohuslav SKLENSKÝ, O. ČECHOVÁ, Břetislav ZATLOUKAL a Jan NOVOTNÝ. Rizikové faktory ischemické choroby srdeční u mužů středního věku dvou brněnských závodů - zaměstnanců slévárny a genrálního ředitelství. In XXI. Kongres pracovního lékařství. Souhrny. Praha, 1989. s. 5. info
 • HOLÝ, Jiří, A. SKLENSKÁ a Jan NOVOTNÝ. Thermographic image of stress lesions of the locomotion apparatus in sportsmen. Abstract. In XIV. Congress of the Hungarian radiologists. Budapest, 1988. s. 182. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Z. KALINA a Karel ČECHOVSKÝ. Srovnání tělesné zdatnosti dětí s diabetem I. typu a jejich zdravých sourozenců. In Celostátní sjezd tělovýchovného lékařství. "Podíl tělovýchovného lékařství v celospolečenských zdravotnických programech". Brno: KÚNZ - JM KV ČSTV, 1988. s. 35-39. info

2007/03/12

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info