Employees

Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.

Assistant professor, Department of Physical Education and Social Sciences


Office: bldg. D33/319
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3515
E‑mail:
social and academic networks:

 Inactive employment status

CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Dagmar Heiland Trávníková, born 25.6.1982 in Jihlava, Czech Republic
Department
 • Masaryk University, Faculty of Sports Studies, Department of Social Sciences and Sports Management, Kamenice 5, 625 00 Brno
Employment - Position
 • assistant professor
Education and Academic Qualifications
 • 2012 certificate Deutsche Akademie fur Psychomotorik
 • 2011 Cambridge language certificate CPE
 • 2008 Ph.D., FSpS MU - Kinanthropology
 • 2005 Mgr., Ped MU - English / Music
 • 2002 General English language exam
Employment
 • assistant professor, Department of Social Sciences and Management of Sport, Faculty of Sports Studies, Masaryk University, Brno
Teaching Activities
 • University courses: psychomotor games, psychomotricity, adapted physical activities, juggling, teambuilding, team skills, social skills of teachers
 • Open courses: psychomotricity instructor, juggling instructor, instructor of Halliwick swimming method, instructor of adapted physical activities
Scientific and Research Activities
 • 2015-2016: AKTION CZ-Austria - Intergenerational context between grandparents and grandchildren with special needs in countries with different sociocultural background
 • 2015: Methods of personal development from the area of adapted physical activities in people with special needs for a more effective assertion at the labour market
 • 2011-2014: OPVK Development in the area of education-research activities at the Department of social sciences of FSpS MU, Adapted physical activities
 • 2008: Dissertation topic: Impact of juggling and other psychomotor acitivities on attention and motor skills in adolescents with symptoms of ADHD, behaviour disorders and learning disorders
Internships
 • 2013:Metropolia University of Applied Sciences, Helsinki
 • 2012: ERASMUS mobility at the Universitat Wien, Austria
 • stay at University of Ljubljana, Slovenia
 • stay at Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zurich
 • 2011: ERASMUS mobility at the Universitat Osnabruck, Germany
 • internship at the Univesity of Regensburg, Germany
 • 2007: stay at the Espace Catastrophe, Brussels, Belgium
Activities Outside University
 • Member of Czech Kinanthropology Association
 • Member of Czech Accociation of Adapted Physical Activities
 • Member of KUFR Theatre
 • Organization of the international Brno Juggling Convention
 • Participation at outside university events that publicize the university (Scientists night, etc.)
Major Publications
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Viktor PACHOLÍK. Netradiční pohybové aktivity pro studenty Masarykovy univerzity se zdravotním postižením. In Katedra tělesné výchovy a sportu, PdF UHK. Optimální působení tělesné zátaže. první. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu, PdF UHK, 2013, s. 292-297. ISBN 978-80-7435-245-4. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Jan ROZEHNAL. Use of Research Methods in Juggling at the Faculty of Sports Studies. In Lubomír Král et al. Pohyb a zdravie. I. Trenčín: Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva, 2012, s. 389-396. ISBN 978-80-8075-544-7. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Využití psychomotorických a žonglérských aktivit a her u osob se speciálními potřebami. Online. In Milada Truksová, Ondřej Ješina. INTEGRACE – JINÁ CESTA VII. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 30-33. ISBN 978-80-244-3209-0. URL info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Žonglování a jeho vliv na rozvoj pozornosti. In Daniel Heller; Pavel Michálek. 28. Psychologické dny „Cesty psychologie a psychologie cest“. 1. vyd. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2011, s. 509-512. ISBN 978-80-213-2193-9. URL info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Tomáš ULBRICH. Aplikované psychomotorické aktivity na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. In 1.Česká národní konference Aplikovaných pohybových aktivit. 2011. ISBN 978-80-244-2764-5. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Use of Juggling and a Suitable Psychomotor Activity in Persons with Special Needs. In Dragan MIlanovic, Goran Sporiš. 6th International Scientific Conference on Kinesiology: „Integrative power of Kinesiology“. 1. vyd. Zahreb, Chorvatsko: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2011, s. 90-92, 770 s. ISBN 978-953-317-013-8. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Juggling as an Alternative Physical Activity within the Field of Psychomotricity. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2011, roč. 2011/5, č. 3, s. 369-372, 415 s. ISSN 1802-7679. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Jakub KRÁL. Pohybová výchova. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, 2011, 45 s. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Žonglování jako prostředek prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. In 6. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21. 2010. ISBN 978-80-210-5262-8. URL info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar, Marie BLAHUTKOVÁ a Viktor PACHOLÍK. Psychomotor Exercises in Patients with Parkinson´s Disease. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. Olomouc: Palacký University, 2010, roč. 40, č. 3, s. 85-85, 141 s. ISSN 1212-1185. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Juggling and psychomotor activities in outdoor and experience education. Journal of Outdoor Activities. UJEP Ústí n.L.: UJEP Ústí n.L., 2009, roč. 2 (1), č. 2, s. 50-55, 100 s. ISSN 1802-3908. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Slavomír GORBÁR. Alternative Activities in Psychomotricity. In European Congress of Psychomotricity, Crossing Borders, Amsterdam. 2008. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Žonglování. 2008. vyd. FSpS MU Brno: Fakulta sportovních studií, 2008. ISBN 978-80-210-4587-3. info
 • PACHOLÍK, Viktor a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Vliv psychomotorické hry na rozvoj komunikačních schopností předškolních dětí. In Škola-edukácia-priprava učiteľa IV.: Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie. prvé. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007, s. 214-219. ISBN 978-80-8083-359-6. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Celouniverzitní dílna žonglování. 2007. URL info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Výzkum vlivu žonglování a dalších psychomotorických aktivit na rozvoj osobnosti adolescentů s poruchami pozornosti, chování a hyperaktivitou. In 2. mezinárodní studentská vědecká konference, FSpS Brno. 2007. vyd. Brno, FSpS: Fakulta sportovních studií, 2007, s. 121-124. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Lucie BRŮŽKOVÁ. Žonglování a jiné psychomotorické aktivity a jejich pozitivní vliv na rozvoj schopností člověka. In Mezinárodní konference „Výchova ke zdraví a kvalita života“. České Budějovice: Jihočeská Univerzita České Budějovice, 2007, 4 s. ISBN 978-80-7040-993-0. info
 • PACHOLÍK, Viktor a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Selected psychomotor activities for seniors. In Aging and Physical Activity 2006. 2006. ISBN 978-83-923916-2-3. info
 • PACHOLÍK, Viktor a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Alternativní metody ve výuce školní tělesné výchovy pro zjištování vztahu mezi žáky. In Násilie na školách. prvé. Banská Bystrica (SR): Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2006, s. 214 - 224. ISBN 978-80-8083-312-1. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Viktor PACHOLÍK. Vliv školní telesné výchovy na agresivitu a projevy agresivního chování adolescentu. In Zborník príspevkov z 2. rocníka medzinárodnej vedeckej konferencie "Duricove dni". Banská Bystrica (SR): Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2006, s. 324 - 331. ISBN 978-80-8083-312-1. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Žonglérská dílna na Konferenci "Prožitek-Zážitek-Zkušenost". 2006. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Viktor PACHOLÍK. Trénink pozornosti u dětí s poruchami chování. In Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie. prvé. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2006, s. 124-128. ISBN 978-80-8083-359-6. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Pohybové aktivity pozitivně ovlivňující pozornost a další osobnostní koreláty u dětí s ADHD a poruchami chování. In Sport a kvalita života 2006. první. Brno: Fakulta sportovních studií, 2006, 6 s. ISBN 80-210-4145-5. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Michal CHARVÁT a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. The Influence of Sport on Quality of Life in the Adult Population. In Aging and Physical Activity 2006. první. Poznaň: Univerzity School of Physical Education, 2006, s. 5. ISBN 83-923916-2-4. info
 • TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar. Žonglování s tvořivostí. Gymnasion, časopis pro zážitkovou pedagogiku. Praha: Praha, 2006, roč. 5/2006, č. 5, s. 78-80. ISSN 0049-9099. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA, Pavlína RALEVSKÁ a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Vliv školní tělesné výchovy na agresivitu a projevy agresivního chování adolescentů. In Pohybové aktivity a zdraví člověka. první. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem, 2005, s. 156 - 160, 4 s. ISBN 80-7077-691-9. info
 • SEBERA, Martin, Pavlína RALEVSKÁ a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Doping ve sportu u současných adolescentů. In Primární prevence rizikového chování. Praha: Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty University Karlovy v Praze, 2005, s. 29. info

2015/09/21

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info