Turistika I

Authors

ONDRÁČEK Jan HŘEBÍČKOVÁ Sylva

Year of publication 2007
Type Article in Periodical
Magazine / Source Elportál
MU Faculty or unit

Faculty of Sports Studies

Citation
Web URL
Field Sport and leisure time activities
Description Elektronický učební text Turistika I (HTML) využívaný v předmětu Turistika a sporty v přírodě I (BP026) je určený studentům bakalářského studia všech oborů na Fakultě sportovních studií. Obsahuje teoretický základ učiva jako přípravy pro absolvování praktické části předmětu. V jednotlivých kapitolách jsou sledovány moderní formy turistiky a zajištění bezpečnosti jejího provozování, možnosti realizace teoretických poznatků studentů nejen při praktické výuce, ale i pedagogické činnosti, včetně způsobů navigace v terénu, její moderní formy a zpracování dat. Součástí jednotlivých témat jsou teoretické i praktické úkoly, které slouží jako podněty pro navazující předměty.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info