Psychomotorika

Authors

TRÁVNÍKOVÁ Dagmar SEBERA Martin BLAHUTKOVÁ Marie

Year of publication 2007
Type Article in Periodical
Magazine / Source Elportál
MU Faculty or unit

Faculty of Sports Studies

Citation
Web URL
Field Sport and leisure time activities
Description Výukový video materiál Psychomotorika (HTML) demonstruje pohybové aktivity za účelem zlepšení obratnosti, posílení fyzické zdatnosti. Dalším důležitým cílem, který si psychomotorika klade, je bezděčné prožívání radosti z pohybu, ze hry a z tělesných cvičení. Směřuje k vytvoření tzv. bio- psycho- socio-spirituální pohody člověka. Psychomotorických cvičení se dá využít ve všech věkových kategoriích, velké uplatnění však mají zvláště u jedinců zdravotně oslabených a méně pohybově nadaných. Výukový program se používá jako názorná pomůcka v předmětu Psychomotorika (P101) na Fakultě sportovních studií.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info