Teorie tance

Authors

ŠIMBEROVÁ Dagmar SKOTÁKOVÁ Alena SVOBODOVÁ Lenka HEDBÁVNÝ Petr

Year of publication 2009
Type Article in Periodical
Magazine / Source Elportál
MU Faculty or unit

Faculty of Sports Studies

Citation
Web URL
Field Sport and leisure time activities
Description Na základě teoretických východisek a podrobných podkladů jsou v publikaci Teorie tance natočeny základní kroky a pohyby užívané v rytmické gymnastice a tancích. Vytvořeny jsou metodické postupy pro výuku co nejširšího spektra tanečních žánrů a směrů. DVD obsahuje jednoduché vazby a kombinace jednotlivých probíraných i jiných tanců. Teoretické základy jsou přehledně a logicky zapracovány do výukového materiálu. Touto formou řešíme kvalitnější profesní přípravu studentů a udržujeme vysoké standardy v pregraduálním i postgraduálním studiu. Těžiště studia je přeneseno na studenty s uplatněním jejich tvůrčího přístupu. Výukový materiál je zařazen do výuky předmětů Rytmická gymnastika (bp1008, bk1008), Teorie sportů (bp510, bk510), Tance II (bp021t, bk021t), Moderní gymnastika II (bp954, bk954) a další.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info