Project information
Tvorba multimediální učebnice k předmětu Fyziologie sportovních disciplín

Project Identification
FRVS/1825/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Tento projekt řeší tvrobu multimediální učebnice, která bude sloužit jako studijní materiál studentům povinného předmětu Fyziologie sportovních
disciplín. Ale stejně tak poslouží i jiným studentům vysokých škol, případně široké veřejnosti, díky volné dostupnosti na internetu. Cílem předmětu,
resp. této e-learningové učebnice je: seznámit se s problematikou fyziologie (fyziologickými determinanty) vybraných sportovních disciplín, které jsou v dnešní době u nás v Republice provozované a oblíbené. Bude se jednat o přiblížení této problematiky nejen samotným textem (teorií), ale především
seznámení s charakteristikou sportů pomocí videí, názorných obrázků (např. zatěžované svaly při výkonu), výstižných schémat (např. limitující faktory
sportovních výkonů), tabulek a grafů (fyziologické a antropometrické parametry sportovců). Zařazené budou i relativně nová sportovní odvětví jako je
např. snowboarding, florbal ad.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info