Project information
Podpora oborových didaktik zkvalitněním doktorského studijního programu Pedagogika

Information

This project doesn't include Faculty of Sports Studies. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
ROZV/183/2004
Project Period
1/2004 - 12/2004
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt sleduje plánované inovace PdF MU v oblasti profesní přípravy učitelů, a to zejména v doktorském studiu. Tento záměr se bude realizovat v několika rovinách. Po teoretické stránce se zaměří na přesnější vymezení vztahu pedagogiky a psychologie, oborových didaktik, příslušných oborů a na otázky spojení teorie a praxe v učitelské přípravě. V rámci řešení projektu bude vytvořen návrh na inovaci doktorského studijního programu pedagogika, který bude podporovat výraznější participaci oborových didaktik v přípravě budoucích učitelů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info