Project information
Strukturovaná a modulární skladba studijních programů podporující integraci studia na MU v Brně

Project Identification
ROZV/191/2004
Project Period
1/2004 - 12/2004
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies

Obsahem projektu je analýza studijních programů na MU a jejich nové obsahové uspořádání se zvláštním zřetelem na integraci, vzájemnou spolupráci fakult a prostupnost uvnitř MU i mimo MU. Modulární skladba, strukturovaný typ studia (Bc., Mgr., Ph.D.), integrace oborů a studijních předmětů, kreditní systém ECTS a uznávání studia absolvovaného v zahraničí nebo v kurzech celoživotního vzdělávání umožní vytvoření systému vzájemně prostupných studijních programů a oboru, vedoucí ke zkvalitnění studia na MU a k širšímu uplatnění absolventů na trhu práce.

Results

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info