Project information
OPTIMED-optimalizovaná výuka všeobecného lékařství: horizontální a vertikální propojení, inovace a efektivita pro praxi (OPTIMED)

Information

This project doesn't include Faculty of Sports Studies. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/28.0042
Project Period
1/2012 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je komplexní inovace systému výuky všeobecného lékařství na LF MU a posílení výuky orientované na řešení problému v souladu s uplatněním absolventa v oblasti klinické i akademické. Stěžejními prvky projektu jsou i/ horizontální inovace všech vyučovaných předmětů za využití nástroje v podobě digitální knihovny s propojenými parametricky zpracovanými výstupy z učení a výukovými jednotkami a ii/ vertikální propojení výuky na ose: vstupní znalosti studentů medicíny - teoretické a preklinické znalosti - klinické znalosti a dovednosti -schopnosti lékaře-absolventa po nástupu do praxe. OPTIMED se tak opírá o vytvoření inovovaného,propracovaného a dynamického systému, který bude usnadňovat studentům i vyučujícím orientaci ve výuce a ve svém důsledku zefektivňovat znalosti a dovednosti studentů pro praxi. Klíčovým parametrem systému je jeho dynamičnost tedy schopnost absorbovat nové poznatky v medicíně a racionálním způsobem je propojit s výukou orientovanou na pacienta.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info