Project information
Typologie budoucích učitelů podle pedagogické interakce

Information

This project doesn't include Faculty of Sports Studies. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/41/22-B-C/2004
Project Period
5/2004 - 12/2004
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je na základě pedagogické interakce vytvořit typologii budoucích učitelů - studentů 3. ročníku Učitelství pro 1. stupeň ZŠ; navrhnout doporučení pro pedagogickou praxi oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Výsledky budou prezentovány na konferenci Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu, příp. na konferenci ČAPV; postup práce a dílčí výsledky budou prezentovány na seminářích pro doktorandy (pořádá CPV), závěry pak budou prezentovány v disertační práci řešitelky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info