Project information
Evaluace kvality výuky fyziky na 2. stupni ZŠ prostřednictvím videostudie

Information

This project doesn't include Faculty of Sports Studies. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/41/19-B-B/2005
Project Period
1/2005 - 1/2005
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
Primary School Křídlovická

Projekt navazuje na fakultní výzkumný projekt Videostudie CPV: Výzkum realizovaného kurikula ve výuce fyziky na 2. stupni ZŠ, který Centrum pedagogického výzkumu PdF řešilo v r. 2004. V rámci tohoto výzkumu byl standardizovaným postupem pořízen videozáznam 60 vyučovacích hodin Fyziky na 2. st. ZŠ. V novém projektu v r. 2005 by chtěli řešitelé realizovat prohlubující analýzy získaných videozáznamů, které by směřovaly k hodnocení kvality výuky v tomto vyučovacím předmětu. Ukazuje se, že výuka fyziky se potýká s řadou problémů, mezi něž patří např. malá oblíbenost tohoto předmětu mezi žáky. Jak ukazují např. výzkumy TIMSS, ve výuce přírodních věd v ČR převažují rutinní a repetetivní aktivity učitele a žáků, které spíše než k učení s porozuměním vedou pouze k dočasnému pamětnímu zvládnutí příslušného učiva. Teoretický rámec kvality výuky, který bude pro účely analýz vytvořen, umožní posoudit kvalitu výuky fyzika na základě řady parametrů. Snahou řešitelů je i proniknout k obsahové dimenzi výuky, tedy specifikace vybraného učiva a jeho ztvárňování ve výuce fyziky. Na řešení projektu se bude podílet pracovní skupina Videostudie CPV složená z řešitele projektu, doktorandů i dalších studentů magisterského studia.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info