Project information
Inovation of lessonTuristic I

Project Identification
FRVS/2770/2006
Project Period
1/2006 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies
Keywords
Hiking; cycling; navigation systems

Inovace povinného předmětu Turistika I spočívá ve sledování a implementaci nových trendů rozvojo výuky, předevěím v oblastech cykloturistiky, bezpečnosti provozu jízdního kola, orientace v terénu za pomoci využití moderních navigačních systémů a sledování fukčních charakteristik jedince (především srdeční frekvence) v terénním prostředí.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info