Project information
Koncentrace pozornosti jako jeden z předpokladů úspěšnosti výkonu v cyklistice (PozCyk)

Project Identification
MUNI/A/0829/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt předpokládá nová zjištění v problematice koncentrace při výkonu v cyklistice. Při bližším pohledu na strukturu pohybového výkonu je právě koncentrace v disciplínách cyklistiky jedna z rozhodujících složek úspěšného výkonu. Cílovou skupinou zkoumání jsou reprezentační družstva ČR různých disciplín cyklistiky (silniční, dráhová, horská - XC, bikros). Výzkum proběhne v rámci vrcholných světových soutěží roku 2013. Pro výzkum budou použity standardizované psychodiagnostické testy. Získané výsledky budou porovnávány s výsledky při soutěži a na jejich základě doporučeny změny v psychologické přípravě jednotlivých jezdců. Předpokládáme, že dílčí výsledky mohou pomoci zobecnění psychologických faktorů diagnostiky výkonnosti jednotlivých disciplín cyklistiky. Získané údaje budou statisticky vyhodnoceny a prezentovány v rámci vědecké konference a recenzovaného periodika. Převážná většina výzkumu bude realizována studenty v rámci zpracování témat závěrečných diplomových a disertačních prací.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info