Project information
Využití informačních technologií v neformálním vzdělávání sportovních trenérů (ITNefVzd)

Project Identification
MUNI/A/0821/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt se zaměřuje na otázky využití informačních technologií v neformálním vzdělávání a informálním učení sportovních trenérů. Právě tyto složky vzdělávání a učení sehrávají stále významnější roli v gradaci trenérské profese. S čím dál větší dostupností různých moderních elektronických zařízení narůstají také možnosti jejich uplatnění v pravidelné trenérské práci. Cílem tohoto empirického výzkumu je analyzovat konkrétní formy a metody využití informačních technologií (videokanály, sociální sítě, elektronické databáze, webové stránky, počítačové programy, smart phony aj.) v neformálním vzdělávání a informálním učení trenérů.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info