Project information
Vliv aerobní a anearobní pohybové aktivity na hodnotu klidového metabolismu II (KMEPA II)

Project Identification
MUNI/A/0803/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt se zabývá vlivem pohybové aktivity na hodnotu klidového metabalismu a rozdíly mezi vytrvalostním a silovým cvičením u tohoto sledovaného parametru. Je zaměřen na podporu výzkumné a publikační činnosti tří doktorandů prezenčního studia na Katedře kineziologie FSpS, disertační práce dvou z nich spadají pod společné téma „metabolická odezva člověka na fyzické zatížení“ a souvisí s problematikou projektu. Třetí doktorand se zaměřuje na problém motivace k pohybové aktivitě, který s tématem projektu také souvisí. Navazuje na původně dvouletý projekt specifického výzkumu Vliv aerobní a anearobní pohybové aktivity na hodnotu klidového metabolizmu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info