Project information
Ekonomika chůze české populace ve věku mladší dospělosti (EKOC)

Project Identification
MUNI/A/0872/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt se zabývá problematikou ekonomiky chůze u běžné populace ve věku mladší dospělosti (20 – 30 let). Ekonomika chůze jedním z důležitých faktorů spojených s kvalitní technikou chůze. Cílem výzkumu je zjistit, jaký vliv mají vybrané biomechanické proměnné na ekonomiku chůze. Bude zjišťována distribuce vertikálních reakčních sil na plantě, které budou hodnoceny ve vztahu k vybraným ukazatelům fyziologického zatížení při třech rychlostech a třech sklonech svahu. Fyziologické zatížení bude monitorováno pomocí přístroje Cortex na chodicím pásu a biomechanické proměnné pomocí mobilního systému PedarX.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info