Project information
EVAMED: Evaluace medicínského kurikula prostřednictvím pokročilých analytických metod

Information

This project doesn't include Faculty of Sports Studies. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1512/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Snaha zásadně zpřehlednit a standardizovat strukturu výuky patří k dlouhodobým prioritám LF MU. V uplynulých třech letech byl úspěšně realizován projekt OPTIMED s cílem plošně inovovat studijní program Všeobecného lékařství a významně tak posílit výuku orientovanou na řešení problémů v souladu s uplatněním absolventa v jeho další klinické nebo akademické praxi. V rámci projektu OPTIMED vznikla unikátní ICT platforma prezentující popis medicínského kurikula založená na metodice tzv. výstupů z učení. Předkládaný projekt EVAMED přímo navazuje na úspěšný projekt OPTIMED a přispěje tak dílčím způsobem k jeho udržitelnosti. EVAMED se ovšem zaměřuje hlavně na ICT technologie, pokročilou analýzu a vizualizaci dat, přičemž databázi OPTIMED chápe jako bohatý zdroj heterogenních dat. S ohledem na fakt, že na přípravě popisu výuky se podílelo více než 400 výukových specialistů a garantů je zřejmé, že granularita napříč obsahem portálu vykazuje vysokou variabilitu. Přirozená míra subjektivity autora-pedagoga při formulaci výstupů z učení i při specifikaci dalších popisných atributů studia rozdělila obsah portálu do různě formulovaných komponent – od obecných až po velmi detailně zaměřených. Primárním cílem projektu EVAMED je ve spolupráci se dvěma pracovními skupinami identifikovat prostřednictvím nově navržených metrik oblasti, které jsou ve své formalizaci nekonzistentní. S využitím nově vyvinutých evaluačních přístupů a metod pro vytěžování dat bude v navazujícím kroku možné efektivně zprostředkovat jasně uchopitelné výstupy autorům ve formě doporučení generovaných od zástupců pracovní skupiny. Hlavní snahou je tedy využít moderní přístupy k analýze heterogenních datových zdrojů za účelem sjednocení obsahu databáze OPTIMED, což povede ke zvýšení kvality popisu celého kurikula. Navržené a implementované metody hodnocení kvality a pro analýzu a vizualizaci dat mají vzhledem ke své unikátnosti velký publikační a citační potenciál, a to bez ohledu na konkrétní pilotní implementaci nad databází OPTIMED. Předpokládané výstupy z předloženého projektu EVAMED směřují k šíření know-how v oblasti optimalizace medicínského kurikula a vytěžování dat z edukačně zaměřených databází (EDM – educational data mining), a to nejen v prostředí lékařských fakult ČR a SR, ale také na mezinárodní úrovni. EDM představuje v dnešní době pro vzdělávání totéž co bioinformatika pro biologii.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info