Project information
Metody osobnostního rozvoje z oblasti aplikovaných pohybových aktivit u osob se speciálními potřebami pro efektivnější uplatnění na trhu práce

Project Identification
ROZV/20/FSpS/13/2015
Project Period
4/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt se zabývá problematikou zvýšení efektivity uplatnění osob se speciálními potřebami na trhu práce prostřednictvím vhodných metod osobnostního rozvoje, zejména z oblasti aplikovaných a netradičních pohybových aktivit (psychomotorické hry, relaxační hry aj). Hlavním cílem projektu je zmapovat situaci v oblasti uplatnitelnosti osob s postižením na trhu práce, zaměřit se na metody a techniky vzdělávání podporující osobnostní rozvoj (mj.srovnání ČR – Rakousko na základě probíhající spolupráce s Dr.Marií Dinold z Universtiy of Vienna) a vytvořit koncept aktivit podporujících osobnostní rozvoj, zejména z oblasti aplikovaných a netradičních pohybových aktivit. Cílovou skupinou projektu jsou osoby s postižením ve věkovém rozmezí 18-30 let. Klíčovými výzkumnými metodami využitými v projektu budou dotazníková šetření, komparace, rozhovory a praktická aplikace metod osobnostního rozvoje na cílovou skupinu klientů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info