Project information
Analýza chůze pacientů postižených Parkinsonovou chorobou (PARKINSON)

Project Identification
MUNI/A/1161/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Parkinsonova nemoc je progresivní neurologické onemocnění a je považována za druhé nejčastější neurodegenerativní onemocnění. Prevalence onemocnění u populace nad 60 let je 1 %, odhaduje se, že ročně se v České republice diagnostikuje 1000 – 1 500 nových pacientů. K časným motorickým příznakům Parkinsonovy nemoci patří poruchy vzpřímeného postoje a poruchy chůze (pomalá, šouravá chůze, chybí synkinézy horních končetin), festinace (váhaní při vykročení ze zúženého prostoru), k pozdním motorickým komplikacím patří pády, postihující až 38 % nemocných, lateropulze (tah k straně), startovací hezitace a změna postury s typickou torakolumbální flexí.

3D kinematická analýza chůze a stabilometrická měření ve vzpřímeném postoji pacientů s Parkinsonovou nemocí v různých stadiích onemocnění nám pomohou posoudit chronobiologii rozvoje poruch chůze v rámci progrese onemocnění a pomohou objasnit vliv různých terapeutických postupů na komplikace spojené s chůzí a stabilitou. Cílem tohoto projektu je provést pilotní fázi studie s 15 - 20 pacienty v různých stádiích onemocnění a kontrolní skupinou zdravých osob. Výzkum bude probíhat ve spolupráci s neurologickou klinikou Fakultní nemocnice U Svaté Anny, kde garantem této spolupráce bude za kliniku doc. MUDr. Marek Baláž, PhD., za Fakultu Sportovních studií Mgr. Petr Hedbávný, PhD.

Srovnání vybraných parametrů vzorců chůze a výsledků stabilometrie u lidí s Parkinsonovou nemocí se zdravou populací nám může do budoucna pomoci urychlit diagnostiku Parkinsonovy nemoci. Tato včasná diagnostika pacientů s Parkinsonovou nemocí je klíčem k správné terapii i v pozdějších stadiích nemoci.

Na základě výsledků chceme vytvořit soubor doporučených cviků ke zlepšení rovnováhy u těchto pacientů, přičemž vyjdeme z propracovaných a ověřených gymnastických cvičení zaměřených na rozvoj této schopnosti.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info