Project information
Biomechanická analýza pohybové činnosti specifických skupin populace

Project Identification
ROZV/24/FSpS/01/2016
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt je primárně koncipován s cílem podpořit výzkumné aktivity studentů Ph.D. studia. Projekt tematicky koresponduje s výzkumnými oblastmi FSpS MU, konkrétně s dynamickou a kinematickou analýzou lidského pohybu.
Jeho primární tématikou je výzkum vlivu tělesných změn organismu vyvolaných specifickými podněty (coxartróza, silový trénink, těhotenství, specifická obuv) na kinematické a dynamické parametry lokomoce.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info