Project information
Účinky Evropských fondů využitých pro rozvoj sportovních zařízení na místní úrovni v ČR

Project Identification
ROZV/24/FSpS/02/2016
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt navazuje na předchozí Specifický výzkum MUNI/A/1468/2014 řešený v roce 2015 na FSpS. Cílem projektu je získat reprezentativní názory s ohledem na dopad využití Evropských fondů v období 2007-2015 na regionální úrovni, v České republice, na účast ve sportu jako základny pro elitní sport. V projektu budou získána data za Českou republiku s využitím nástrojů reprezentativního face to face dotazování na populaci ČR starší 15 nebo 18 let. Svým zaměřením se jedná o jedinečný projekt, zatím se nikdy podobné šetření využití EU fondů v oblasti sportu nerealizovalo a projekt vytváří předpoklad pro vytvoření datové základy pro další dlouhodobé studie v této oblasti. Výsledky budou prezentovány ve vědeckých časopisech a na mezinárodních konferencích ale také Českému olympijskému výboru a MŠMT jako podkladové materiály pro tvorbu politik a opatření na podporu účasti ve sportu.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info