Project information
International Summer School of Combatives (ISSC)

Investor logo
Project Identification
JMK/040456/2016
Project Period
9/2016 - 9/2016
Investor / Pogramme / Project type
South-Moravian Region
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Úpolová letní škola je unikátním projektem Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně (FSpS MU). Jejím posláním je propojit sdílení informací mezi odbornou, akademickou a laickou veřejností formou praktického sportovního výcviku s akademickými znalostmi z oblasti kinantropologie, biomechaniky, psychologie, sportovního tréninku, kulturologie aj. Propojení výuky renomovaných zahraničních a domácích instruktorů je situováno na Masarykově univerzitě, která je nejenom důležitou vzdělávací institucí ale také jedinečným výzkumným a výukovým centrem úpolových sportů a sebeobrany podtrhujícím význam umístění Letní úpolové školy v metropoli Jihomoravského kraje.
Program školy kombinuje praktická cvičení a výklad teorie s nenáročným sociálním programem. V lekcích je kladen důraz na aplikaci aktuálních vědeckých poznatků do sportovní metodiky a také na důležitou úlohu úpolových aktivit v oblasti prevence úrazů, šikany a násilných trestných činů. Cílovou skupinou jsou nejenom vysokoškolští studenti, ale také široká odborná veřejnost z České republiky a zahraničí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info