Project information
Pedagogika sportu pro kondiční trenéry (PESKOT)

Project Identification
MUNI/FR/1530/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Cílem projektu je inovace obsahu a tvorba e-learningové studijní opory modifikovaného předmětu Pedagogika sportu pro nově akreditovaný studijní obor Kondiční trenér na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. Předmět Pedagogika sportu se vyučuje v rámci studijního oboru Učitelství tělesné výchovy. Nově schválenou akreditací studijního oboru Kondiční trenér vznikla aktuální potřeba inovovat předmět Pedagogika sportu v intencích profilu absolventa a cílů tohoto studia.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info