Project information
Didaktika vybraných atletických disciplín - skokanské disciplíny

Project Identification
MUNI/FR/1206/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Cílem projektu je vytvořit didaktický materiál vybraných atletických disciplín v podobě e-learningové publikace obsahující min. 30 stran textu, 20 videí a 20 fotografií. Kompaktní didaktika skoků, především konkrétní výukové jednotky pro trenérskou praxi a pro školní tělesnou výchovu, bude suplovat chybějící odbornou literaturu a nedostatek hodinové dotace. Mezi cílové skupiny jsou řazeny obory FSpS: ASAK, TVS, TV45, UTV. Metodické postupy budou konzultovány s předními atlety a trenéry ČR.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info