Project information
Endoskopická transmurální resekce versus standardní endoskopická terapie v léčbě kolorektální neoplázie – prospektivní randomizovaná studie

Information

This project doesn't include Faculty of Sports Studies. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
NV18-08-00246
Project Period
5/2018 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Central Military Hospital Praha
Vítkovická nemocnice a.s.

Prospektivní randomizovaná studie je zaměřena na porovnání efektivity a bezpečnosti nové metody endoskopické transmurální resekce (FTR; full thickness resection) a standardní terapie (APC, argon plazma koagulace; EMR, endoskopická mukozální resekce a ESD, endoskopická submukózní disekce) lézí v kolorektu s vysokým rizikem inkompletní endoskopické terapie. Do projektu bude zařazeno 80 osob s adenomovými polypy s nedostatečnou elevací po submukozálním podpichu („non-lifting sign“) a s lokální reziduální neoplázií (LRN) po předchozí endoskopické terapii. Pacienti budou ošetřeni ve dvou specializovaných endoskopických centrech.
Hlavním cílem je technicky úspěšná resekce určená jako R0 resekce s histologicky potvrzenými negativními horizontálními i vertikálními okraji. Vedlejšími cíli jsou makroskopicky kompletní resekce, kurativní resekce, úspěšné zavedení FTR setu, čas výkonu a výskyt komplikací.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info