Project information
Pohybová aktivita, vybrané aspekty zdatnosti a rizikovost pádů seniorů v moravském regionu.

Project Identification
MUNI/51/03/2018
Project Period
6/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt je koncipován s cílem identifikovat stěžejní faktory pohybové aktivity, vybrané aspekty zdatnosti a strachu z pádů u seniorů v moravském regionu. Projekt svoji strukturou i designem logicky navazuje na výzkumná šetření realizovaná v rámci projektu OPVK „Vytvoření výzkumného týmu vedeného reintegrovaným českým vědcem za účelem zjišťování úrovně pohybové aktivity (inaktivita) u vybraných věkových skupin mužů a žen v ČR“.
I přesto, že žádné množství pohybové aktivity nemůže zastavit proces biologického stárnutí, existují důkazy o tom, že pravidelné cvičení a s ním spojená vyšší úroveň fyzické zdatnosti může minimalizovat fyziologické účinky sedavého životního stylu a zvýšit průměrnou délku aktivního života, progresi chronických onemocnění i nástup invalidity. Existují také přesvědčivé důkazy o vlivu PA na psychologické a kognitivní funkce seniorů. Námi navržený design průřezové studie si klade za cíl vyšetřit vliv PA (akcelerometrie, dotazník IPAQ long) na vybrané aspekty zdatnosti (složení těla, VTS, Senior fitness test) a strachu z pádů (Falls efficacy scale international). Komparována bude dále skupina aktivních seniorů se seniory, kteří žijí v penzionech pro seniory. Identifikován bude také vztah mezi časem od ukončení všech pracovních poměrů a aspekty PA a zdatnosti. Přínos studie spatřujeme ve vymezení stěžejních korelátů mezi sledovanými parametry u populace seniorů na Moravě. Na základě definovaných vztahů budou rámcově vytyčeny algoritmy vedoucí k plošnému zvyšování zdatnosti, pohybové aktivity a snížení strachu z pádů v popsaném regionu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info