Project information
Inovace výuky předmětů MIKAM021p(s) Analýza a management dat pro zdravotnické obory a BLKBS051p(c) Biostatistika (Biostatistika pro kombinované studium)

Information

This project doesn't include Faculty of Sports Studies. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/FR/1344/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Výuka studentů kombinované formy studia vyžaduje pečlivou přípravu učebních materiálů upravených pro samostudium. U předmětů, jejichž součástí je praktická výuka využití speciálního softwaru, je vysoká kvalita studijních materiálů stěžejní. Stávající studijní materiály předmětů MIKAM021p(s) a BLKBS051p(c) vycházejí ze starší verze softwaru, jejich inovace je tudíž nezbytná. Cílem projektu je aktualizace výukových materiálů a jejich doplnění o učební texty i videozáznamy přednášek a seminářů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info