Project information
Vliv designu zátěžového protokolu k určení maximální spotřeby kyslíku (DesignProtokol)

Project Identification
MUNI/A/1055/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Měření maximální spotřeby kyslíku (VO2max) možno definovat jako maximální integrovanou kapacitu dýchacího, kardiovaskulárního a svalového systému v oblasti přijmu, transportu a využití kyslíku (O2) během progresívně se zvyšující intenzity pohybového zatížení. VO2max je už od počátku svého testování považována za jeden ze základních pilířů zátěžové diagnostiky, která má nejen popisný charakter, ale je i ukazatelem změny výkonnosti sportovce. Cílem projektu bude zjistit efekt předem přesně definovaných a během testu kontrolovaných dizajnů testovacích protokolů na hodnoty maximální spotřeby kyslíku, vybrané výkonové a biochemické parametre během zátěžového testu do Vita Maxima na bicyklovém ergometru.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info