Project information
Individualizace nastavení pružnosti gymnastické hrazdy jakožto faktor ovlivňující výkon (HRAZDA)

Project Identification
MUNI/A/1060/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Vysoká obtížnost sestav sportovní gymnastiky klade velké nároky na dokonale osvojené cvičební tvary a schopnost jejich provádění s vysokou stabilitou. Míra stability může být ovlivněna více faktory, jedním z nich však mohou být variabilní mechanické vlastnosti nářadí. Cílem, projektu je zjistit, jak rozdílné nastavení tuhosti hrazdy ovlivní techniku provedení vybraných prvků. Průběh prvků bude zaznamenán pomocí akcelerometru InvenSense vyvinutého v rámci předchozího výzkumného projektu FSpS, měření bude doplněno videozáznamem. Data budou dále vyhodnocena pomocí cross- a auto-korelačních funkcí. Dalším cílem je vytvořit ve spolupráci s výzkumníky z VUT metodiku, pomocí které by bylo možné kalibrovat nastavení tuhosti hrazdy tak, aby gymnasta mohl při cvičení na různých typech hrazdové konstrukce nastavit stejnou pružnost žerdě. Tímto výzkumem chceme zajistit gymnastům konstantní podmínky pro vykonávání náročných specifických cvičení. Snahou je minimalizovat počet neúspěšných pokusů a pádů, které jsou zapříčiněny tím, že gymnasta musí modifikovat náročnou osvojenou techniku podle proměnlivých materiálních podmínek.
Výstupem tohoto projektu bude publikace v databázovaném časopise a prezentace na konferenci.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info