Project information
Účinnost cvičení metodou elektrosvalové stimulace celého těla (WB-EMS) u osob ohrožených sarkopenií

Project Identification
MUNI/51/02/2019
Project Period
10/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Cílem projektu je určení efektu cílené celotělové elektromyostimulace (WB-EMS) u osob ohrožených sarkopenií. Ve studii budeme pracovat se skupinou 30 dobrovolníků (> 60 let), kteří budou náhodně rozdělení do 2 experimentálních a 1 kontrolní skupiny. Involuční změny související s narůstajícím věkem vedou ke snížení svalové hmoty a zvýšení hmotnosti. Právě tito dva faktory společné se zhoršující se kognitivním výkonem jsou příčinou slabosti, ztráty nezávislosti, ale také metabolických a srdečních onemocnění, což vede ke snížení kvality života a zvýšené úmrtnosti souvisejícím s věkem. Právě využití WB-EMS je v současné době společně s pravidelným cvičením vhodnou aktivitou pro senioři i z hlediska efektu a atraktivnosti cvičení.
Projekt navazuje na interní projekt z roku 2017 „Změny hodnot krevního tlaku v závislosti na druhu tělesného zatížení u vybrané populace“, jehož 1 výstup byl publikován na mezinárodní konferenci Sport and Quality of Life 2017 (The difference between type of physical activity on the values of blood pressure in the group of young women). Druhý výstup („Influence of whole-body electromyostimulation and acroyoga-based exercise program on blood pressure in group of young women”) byl přijat k publikování.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info