Project information
Tradice a inovace ve zpřístupňování historických pramenů VI

Information

This project doesn't include Faculty of Sports Studies. It includes Faculty of Arts. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1295/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Ústav Pomocných věd historických a archivnictví zastřešuje několik tradičních mezinárodně významných edičních počinů. Cílem projektu je zapojit studenty do výzkumných týmů především pěti profilových modulů pracoviště (Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae, Regesta Imperii, Novověká studia. Diplomatika - správa - prameny, Ediční pracoviště: literární a epigrafické texty, Pracoviště pro pramenovědná studia) s výhledovou možností jejich etablování v rámci týmů zpracovávajících jednotlivé ediční podniky. Studenti budou mít možnost podílet se na rešeršní činnosti, archivním výzkumu, budování digitálních aparátů jednotlivých edic, nastavení metodologie pro digitální zpřístupnění edičních výstupů a hlouběji se seznámit též s tradičními editorskými postupy.

Results

- changes of the communication document between Viennense Court and the Supreme Land Governing Office in Moravia in the 17th and 18th centuries - distribution of the monarch´s normative regulations across the Moravian region in the 17th and 18th centuries - law history at the Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies - Orel (Eagle) organization in Moravia and Slovakia - problem of categorising diplomatic documents

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info