Project information
Vliv silového tréninku na redukci dětské nadváhy a obezity

Project Identification
MUNI/A/1415/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Česká republika patří k zemím, kde je otázka dětské nadváhy a obezity velmi aktuálním tématem. Dle České obezitologické společnosti trpí nadváhou každé 4. a obezitou každé 6. dítě do 16 let. Česká republika se tak řadí na přední místo v počtu obézních v Evropě. V rámci redukčních programů byly tyto děti tradičně zapojovány do aerobních aktivit. Avšak nadbytek tělesné hmotnosti může vést vlivem dlouhodobého zatěžování k muskuloskeletárním zraněním. Přestože silový trénink není typicky charakterizován vysokým kalorickým výdejem, rostoucí množství důkazů svědčí o tom, že silový trénink může zlepšit tělesnou stavbu, zvýšit bazální metabolismus a tím napomáhat k redukci nadváhy a obezity. Cílem projektu je posoudit vliv navrženého silového tréninku na tělesnou stavbu dětí a jeho vhodnost jako redukčního nástroje dětské nadváhy a obezity.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info