Project information
Analýza chůze specifických skupin populace (Chůze seniorů a osob s MP)

Project Identification
MUNI/A/1082/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Deformace nohy, snížení podélné i příčné nožní klenby a problémy s chůzí, které jsou častými obtížemi i u běžné populace, mají vyšší četnosti u seniorů a u osob s mentálním postižením. Cíl projektu, zjištění stavu nožní klenby a časoprostorových parametrů chůze, je zaměřen na dvě specifické skupiny populace: seniory a mentálně handicapované. Počet vědeckých studií zabývajících se tímto tématem u této věkové skupiny a u mentálně handicapovaných je omezený, ačkoliv stav nohy výrazně ovlivňuje možnosti pohybového výkonu.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info