Project information
Komparace formálních vzdělávacích programů trenérů šermu v Maďarsku, Velké Británii a České republice (KFVP)

Project Identification
MUNI/A/1232/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Jedním ze základních předpokladů úspěšnosti v jakémkoliv oboru lidské činnosti je systematické vzdělávání a následná aplikace osvojených vědomostí a dovedností do praxe, tyto procesy jsou pak hlavními hybateli dění a pokroku v jednotlivých oblastech. Výjimkou není ani šermířský sport. Jednotlivé šermířské federace, mnohdy ve spolupráci s univerzitami, vyvinuly vzdělávací programy pro své trenéry. Cílem projektu je komparovat organizaci, systém, formální a obsahovou stránku vzdělávacích programů trenérů šermu v zahraničí s ČR. Dále naleznout shodné body, ale také rozdíly, které se mohou vyskytnout mezi jednotlivými vzdělávacími systémy.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info