Project information
Ze života moravských tělocvičných jednot

Project Identification
MUNI/51/05/2020
Project Period
7/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Pozornost české historiografie byla doposud upřena převážně na sokolskou organizaci, a proto se výzkum bude dotýkat také organizace Orel, který zastupuje otázku křesťanské tělovýchovné a sportovní organizace.
Cílem projektu je přinést konkrétní poznatky z oblasti rozvoje zahraničních kontaktů brněnského Sokola a porovnání vztahů mezi Sokolem a Orlem na Moravě. Výsledky zaplní bílé místo v sokolské a orelské historiografii a budou náplní dvou příspěvků do recenzovaných odborných periodik, v databázi Web of Science.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info