Project information
Stabilizace aplikačně atraktivních FGF proteinů pomocí pokročilých metod proteinového inženýrství

Information

This project doesn't include Faculty of Sports Studies. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
FW03010208
Project Period
1/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Enantis s.r.o.

Cílem předkládaného projektu je vývoj a komercializace molekul z rodiny fibroblastových růstových faktorů (FGFs, z anglického fibroblast growth factors) vylepšených pomocí pokročilých metod proteinového inženýrství. Konkrétně je projekt zaměřen na vývoj stabilních proteinů FGF4, FGF8 a FGF9, které mají velký tržní potenciál ve výzkumu kmenových buněk jako ingredience do kultivačních médií a dále v regenerativní medicíně. Nicméně vysoká míra nestability u přirozených variant těchto proteinů komplikuje a často i znemožňuje jejich použití ve výzkumu a medicíně. Stabilizace cílových FGF pomocí pokročilých přístupů proteinového inženýrství vytvořených v rámci projektu nám umožní cílit na tato atraktivní odvětví trhu s inovativními molekulami s vysokou přidanou hodnotou pro koncové uživatele.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  2 – Zero hunger Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info