Project information
Anthropometric research in the Czech Republic 2021

Project Identification
MUNI/A/1671/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt navazuje na již realizovaný MUNI/51/08/2017 Antropometrický výzkum v České republice. Záměrem je doplnění dat k již získaným v rámci realizovaného projektu a získat tak kvalitnější výsledky, které zlepší šanci na úspěšné a hodnotné publikování.
Cílem celého projektu je zmapovat sekulární trend tělesné výšky v České republice. Poslední celostátní výzkum tohoto druhu se konal v roce 2001 (Vignerová a kol., 2006). Vzhledem k omezeným možnostem dopravy je výzkum prováděn na území 4 moravských krajů: - Jihomoravský kraj - Vysočina - Zlínský kraj - Olomoucký kraj. Na školách chceme provést také měření složení těla bioelektrickou impedancí na přístroji InBody. Součástí testování na InBody bude také dotazník zaměřený na způsob stravování a fyzickou aktivitu. Srovnáním složení těla s tělesnou výškou a údaji o životním stylu chceme vypracovat optimální strategii pro prevenci obezity a optimální tělesný vývoj dětí (viz naše práce Grasgruber a kol.).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info