Project information
Esport jako nový fenomén v kinantropologickém výzkumu

Project Identification
MUNI/A/1545/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Esport (elektronický sport) je dynamicky se rozvíjející odvětví profesionálního hraní počítačových her. I přes společenskou kontroverznost (zejména nedostatek pohybové aktivity) splňuje esport všechny dostupné definice sportu. Z pohledu kinantropologického výzkumu je oblast zatím nedotknutá, množina ehráčů se zvyšuje geometrickou řadou a nabízí se tak oblast pro aplikaci poznatků a zkušeností z činnosti Fakulty sportovních studií (FSpS). Cílem projektu je zasazení esportu do hierarchie vědního oboru Kinantropologie, dále otestovat vybrané výzkumné oblasti a připravit koncept akreditace budoucího studijního oboru Esport.

V esportu jde o organizované soutěžní hraní hráčů nebo týmů, v jakékoliv hře, na jakékoliv platformě (PC, konzoly, mobil). Soutěže mají jasná pravidla a účastnit se jich mohou jak amatérští, tak profesionální hráči. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) experimentuje s novým formátem, který zahrne do programu budoucích olympijských her esporty (IOC, 2021). Takzvaný Olympic Virtual Series předcházel letošní letní olympiádě v japonském Tokiu a soustřeďoval pět kategorií (baseballu, cyklistiky, automobilových závodů, veslování a jachtingu). MOV se snaží přitáhnout mladou generaci a za jednu z možností považuje zařadit esport do olympijského programu. I v České republice lze zaznamenat nástup esportu do strategických dokumentů. Příkladem je strategie Fotbalové asociace ČR na roky 2020-2024, která uvádí pojem esport (FAČR, 2020), jako nejmladší z rodiny marketingových nástrojů. Definuje jej jako nový trend a fenomén v oblasti sportovní marketingové komunikace. Připravovaná Koncepce univerzitního sportu Masarykovy univerzity též obsahuje celou kapitolu věnující se fenoménu esportu (nepublikováno).
Ačkoliv je hraní esportů spojováno s negativním dopady, v meta-analýze Kelly a Leung (2021) jsou popisovány i pozitivní dopady hraní esportů, např. na kognitivní funkce.
V pilotním projektu v roce 2019 jsme se zaměřili na základní oblasti kinantropologického výzkumu, a to otestováním vybrané baterie testů: a) celková pohybová aktivita a zdatnost; b) vybrané antropometrické testy - ruční dynamometrie a síla stisku prstů; c) diagnostika složení těla; d) testování specifické reakční rychlosti hráčů na optické a akustické podněty; e) výživové návyky s přesahem k používání dopingu; f) dotazník Big five (pětifaktorový model osobnosti).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info